Pilootprojecten Studenten Maken Stad Resultaten en aanbevelingen van het pilootprojectentraject

Met de Pilootprojecten koppelt het Team Vlaams Bouwmeester ontwerpend onderzoek met een beleidsvoorbereidende inslag aan de realisatie van grensverleggende projecten. Voor elk van
de Pilootprojecten worden specifieke allianties aangegaan met betrokken partners. Het traject Pilootprojecten ‘Studenten maken stad’ is een gezamenlijk initiatief van Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz; Brik – student in Brussel; het Team Vlaams Bouwmeester en het Team Bouwmeester Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Doel is om via de ontwikkeling van innovatieve studentenhuisvesting stedelijke en maatschappelijke meerwaarde te genereren: hoe kan nieuwe studentenhuisvesting ingezet worden om wijken te activeren, publieke ruimte te maken, gemeenschappelijk wonen en programmatorische vermenging te promoten.