Studiedag

Op 31 mei 2016 lanceert Vlaams minister van Brussel Sven Gatz de Pilootprojecten 'Studenten maken stad’, met een oproep aan het adres van bouwheren en partners om vernieuwende projecten voor studentenhuisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te realiseren.

Programma

Tijdens deze namiddag zal de voorstudie, uitgevoerd door URA Yves Malysse Kiki Verbeeck/Rebelgroup, worden toegelicht en zal er aan de hand van inspirerende projecten worden stilgestaan bij de ambities van  de Pilootprojecten ‘Studenten maken stad’. Dit onderzoek zal een bron van inspiratie vormen voor de selectie van drie pilootprojecten. Ook het concrete procesverloop en de praktische informatie met betrekking tot het indienen van kandidaturen wordt uiteengezet. We sluiten de namiddag af met een receptie.

15u00

Ontvangst

15u20

Stefan Devoldere, wnd. Vlaams Bouwmeester
Inleiding (10min) - Presentatie

15u30    

Yves Malysse, URA
Presentatie verkennend onderzoek ‘5 kansen voor Brussel’ (30min) - Presentatie

16u00   

Steven Decloedt, AG VESPA
Project Gate 15, huisvestings- en ontmoetingsinfrastructuur voor studenten in Antwerpen (30min) - Presentatie

16u30

Annelies Augustyns, procescoördinator Team Vlaams Bouwmeester
Toelichting reglement Pilootprojecten (10min) - Presentatie

16u40

Sven Gatz, Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Slotwoord (10min)

16u50

vragen / receptie

De Pilootprojecten zijn een instrument dat door de Vlaams Bouwmeester werd ontwikkeld om kennisopbouw rond urgente thema’s binnen het beleid te koppelen aan de realisatie van grensverleggende voorbeeldprojecten. De Pilootprojecten ‘Studenten maken stad’ zijn het resultaat van een samenwerking tussen Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Sven Gatz, de Brusselse servicedesk voor studenten Br(ik, de Vlaamse  en de Brusselse Bouwmeester.

 

Ontwerpbureaus Ura