Publieksavond ‘Plaatsen van solidariteit in de publieke ruimte’ SmallTalk 35

In de reeks SmallTalk vindt op 5 november 2019 in het Atelier Bouwmeester een publieksavond plaats naar aanleiding van het onderzoek ‘Plaatsen van solidariteit in de publieke ruimte’, waarvoor Ruimteveldwerk en Lava, in samenwerking met Vluchtelingenwerk Vlaanderen, het Bouwmeester Label ontvingen.

De actuele problematiek rond ‘transmigratie’ vormt voor Ruimteveldwerk en Lava het aanknopingspunt om op zoek te gaan naar een ruimtelijk idee voor plaatsen van solidariteit in de publieke ruimte. Het collectief vertrekt vanuit een verkenning van de meestal over de stad verspreide aankomstinfrastructuur, zoals de ‘humanitaire hub’ in Brussel. Wat kan zo’n plaats van solidariteit ons leren? Hoe kan ze een brug slaan tussen diverse (lokale) groepen en verschillende collectieve functies? Het kan een plaats zijn die gedeelde noden en ontmoeting faciliteert, een plek waar tijdelijke aanwezigheid leidt tot permanente infrastructuur.

Deze publieksavond is het startschot voor een nieuwe fase in het project. Het team geeft het woord aan bestaande initiatieven en gaat in gesprek met verschillende actoren uit het veld. Dit publieke reflectiemoment sluit het verkennend traject af en leidt een participatief onderzoeks- en ontwerptraject in. Hiervoor gaat het team samen met de onderzoeksgroep Research[x]Design aan de slag met mensen op de vlucht, hulpverleners, vrijwilligers, buurtbewoners, pendelaars en andere lokale belangstellenden.

Op 5 november licht het team zijn onderzoek toe. Daarna vertellen Hilde Geraets (ORBIT vzw); Maja Meirlaen (Dienst Outreachend Werken Stad Gent) en Viviana D’Auria, Racha Daher en Claire Bosmans (collectief ARCH: Action-Research Collective for Hospitality) over hun initiatief en delen ze ervaringen tijdens een panelgesprek. Moderator is Pascal Debruyne (Odisee Hogeschool).

Tijdens een sofagesprek worden lessen getrokken voor de architectuurpraktijk, door enkele gerichte vragen te stellen aan Luce Beeckmans (UGent, Heim), Valerie Van der Linden (Research[x]Design, KU Leuven) en Geert Bossaerts (Vluchtelingenwerk Vlaanderen). 

Tot slot volgt een Q&A met het publiek.