#3 Debatavond 'duurzame dorpskernversterking’ Publieksavonden 'Voorbij de verkavelingsdroom'

Het Team Vlaams Bouwmeester organiseert in het kader van de IABR_2018+2020 The Missing Link en You Are Here een reeks publieksavonden rond de ontwikkeling van een nieuw woonlandschap. Duurzame dorpskernversterking vormt het onderwerp van deze avond, met presentaties van Schenk Hattori Architecture Atelier en Erik Wieërs (UAntwerpen / Collectief Noord Architecten). Maarten Van Acker (UAntwerpen) gaat in debat met Els Nulens (Blauwdruk Stedenbouw), Karel Lhermitte (Landelijke Gilden) en Mieke Belmans (Coördinator stadsregionale samenwerking Antwerpen).

De prangende problematiek rond klimaat, mobiliteit, waterhuishouding en energie maakt de noodzaak om ons Vlaamse landschap te ‘ontsnipperen’ en terug in steden en dorpskernen te gaan wonen steeds actueler. Vandaag zien we echter hoe de verdichting van dorpskernen vaak gebeurt zonder enige aandacht voor de authentieke kwaliteiten van het dorp en de collectieve ruimte. Als alternatief voor de ruimtelijke versnippering, zullen we veel selectiever moeten inzetten op verdichting van goed ontsloten dorpen met een kritische massa aan woningen en voorzieningen.

In opdracht van het Team Vlaams Bouwmeester voerde Schenk Hattori Architecture Atelier ontwerpend onderzoek naar verdichting en kernversterking in Vlaamse dorpen, als alternatief voor generieke ver-appartementisering. Dit onderzoek wordt gepresenteerd door Steven Schenk (Schenk Hattori Architecture Atelier).

Het onderzoek dat sinds vorig academiejaar aan de Universiteit Antwerpen loopt onder de titel ‘Stedelijkheid in context en concept’ sluit hierbij aan. Erik Wieërs (UAntwerpen / Collectief Noord Architecten) zal het onderzoek dat in samenspraak met lokale besturen (Edegem en Lint) werd uitgevoerd, toelichten aan de hand van twee masterproeven. De studenten gaan in deze oefening op zoek naar een nieuwe architectuur die de charmes van het dorpse landschap verbindt met stedelijke densiteit.

Aansluitend gaat Maarten Van Acker (UAntwerpen), die mee schreef aan het inspiratieboek ‘Veerkracht in Dorpen’, in debat met Els Nulens (Blauwdruk Stedenbouw), Karel Lhermitte (Landelijke Gilden) en Mieke Belmans (Coördinator stadsregionale samenwerking Antwerpen).

Een levendig dorp kan een oplossing zijn voor veel problemen van deze tijd. De woonkern is verbonden met zijn omgeving en het landschap dringt door tot in het centrum. De kwalitatieve transformatie van goed gelegen dorpen wordt in Vlaanderen een terugkerende opgave. Op basis van een aantal concrete cases zouden in samenspraak met lokale besturen test- en leeromgevingen kunnen worden geschapen, om te komen tot voorbeeldige dorpsvernieuwingsprojecten.

Het ontwerpend onderzoek van Schenk Hattori Architecture Atelier en dat van de masterstudenten van de Universiteit Antwerpen zijn die avond beide te bezichtigen in de tentoonstelling ‘You Are Here’.

Date
10 October 2018 19u00

Reservatie verplicht
Gratis toegang - reservatie verplicht via het inschrijvingsformulier

Plaats
WTC I, 23ste verdieping, Koning Albert II-laan 28-30, 1000 Brussel