De werking van het Team Vlaams Bouwmeester

Het Team Vlaams bouwmeester is continu in evolutie, door zeer nauwgezet verder te bouwen op de fundamenten van 15 jaar publieke praktijk. Het Team Vlaams Bouwmeester ondersteunt en daagt publieke en semi-publieke opdrachtgevers uit om te durven excelleren, over beleidsgrenzen heen. 

Die ondersteuning kan en moet verschillende constructieve formats kunnen aannemen:
- door de bouwheer een kader te geven richting ontwerperskeuze (Open Oproep, Strategisch Advies)
- door op thematische en urgente uitdagingen te focussen (Pilootprojecten) 
- door via ontwerpend onderzoek nieuwe nog ongestelde maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken mee te formuleren en ontwikkelen (Labo Ruimte)
- door jonge ontwerpers een eerste voeling te geven met het publiek opdrachtgeverschap (Meesterproef)
- door publieke bouwheren te honoreren voor het afgelegde traject (Prijs Wivina Demeester)

- door publieke bouwheren te ondersteunen bij de aanstelling van een kunstenaar (Kunst In Opdracht)
- door nieuwe vormen van (publiek-privaat) opdrachtgeverschap te onderzoeken en te verbeteren met kwaliteitsgaranties (PPP)
- door het stimuleren van maatschappelijk relevante ideeën en inspiraties tot mogelijke beleidsintenties. (BWMSTR Label)
- door het sturen van maatschappelijk belangrijke projecten en processen (Strategisch Advies)
- door dit alles maximaal zichtbaar te maken via de werking van het Atelier Bouwmeester en een nieuwe website met een digitaal archief 

Lees nu reeds meer over de brede werking van het Team Vlaams Bouwmeester
in deze downloadbare nota (pdf)
of op de volgende pagina
lees het volledige artikel

Open Oproep 28 is verschenen.Open Oproep 28 is verschenen. U kan zich inschrijven.

Debat toekomst Vlaams Bouwmeester en architectuur in VlaanderenOp 18 september zal er in deSingel in samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut een eerste publiek debat plaatsvinden omtrent de toekomst van het Vlaams Bouwmeesterschap en de architectuur in Vlaanderen.
pontes.be

Ontwerpers gezocht voor het nieuw crematorium te Lommel.Het Team Vlaams Bouwmeester brengt graag de opdracht voor een nieuw crematorium te Lommel, onder de aandacht van ontwerpers.

Prijs Wivina Demeester voor excellent bouwheerschap 2014De Prijs Bouwmeester was tot heden de jaarlijkse prijs van de Vlaamse Overheid voor inspirerend opdrachtgeverschap bij de realisatie van hoogstaande stedenbouwkundige, landschappelijke en architecturale projecten in Vlaanderen. Vanaf 2014 zal de Prijs Bouwmeester officieel omgevormd worden tot de tweejaarlijkse Prijs Wivina Demeester voor excellent Bouwheerschap.
meer nieuws