Maatschappelijke en ruimtelijke winsten in PPS

PMV, het Vlaams Kenniscentrum PPS en het Team Vlaams Bouwmeester lopen samen een parcours op zoek naar ruimtelijke en maatschappelijke winsten binnen PPS.
Met ‘PPS 100 stemmen’ verkennen het Vlaams Kenniscentrum PPS, de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en het Team Vlaams Bouwmeester het landschap. De stemmen in deze publicatie zijn die van beleidsmakers, opdrachtgevers, architecten, investeerders, stedenbouwkundigen, financiers en experten ter zake. Opvallend is dat zij allen – impliciet of expliciet – pleiten voor een noodzakelijke mentaliteitswijziging. Deze publicatie wenst de maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen die publiek-private samenwerkingen opwerpen onder de aandacht te brengen. Een bewuste stap richting een voorbeeldige PPS-bouwcultuur voor Vlaanderen binnen Europa.
     
dowload hier de publicatie
bekijk hier de website PPSbouwcultuur.be 

Tijdens twee workshops in oktober 2014 wordt er samen met een aantal kernspelers verder op zoek gegaan naar vernieuwende manieren om maatschappelijke en ruimtelijke meerwaarde bij PPS te garanderen. Het resultaat hiervan wordt op 2 december 2014 toegelicht tijdens een colloquium. Op basis van de eerdere discussies zullen die dag zeer concrete beleids- en praktijkaanbevelingen worden geformuleerd.
    
Het colloquium vindt plaats op dinsdag 2 december 2014 van 9u30 tot 13u in het Paleis voor Schone Kunsten - Hall M, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel.
U bent van harte uitgenodigd.
    
Inschrijven (via deze link) kan tot vrijdag 14 november 2014 
    
Dit traject wordt uitgezet in samenwerking met het PPS-onderzoeksteam van de Universiteit Antwerpen (prof. Verhoest en Willems) i.s.m. prof. Coppens en Prof. Voets.
lees het volledige artikel
logo Pilootprojecten Wonen

Pilootprojecten ‘Collectief Wonen’ in A+Tegen 2030 moeten 330.000 bijkomende gezinnen gehuisvest worden in Vlaanderen. De Pilootprojecten Collectief Wonen onderzoeken hoe we deze opgave binnen de beperkt beschikbare ruimte kunnen realiseren, door het ontwerpen van collectievere woonvormen die betaalbaar en aantrekkelijk zijn en die de verdere versnippering van het woonareaal tegengaan.
© Enrique Marty

Smalltalk 01/10/2014 - A HOUSE MIGHT BE A LETHAL WEAPON - Enrique MartySmallTalk is een reeks lezingen die plaatsvinden op ongeregelde tijdstippen in het atelier van de Vlaams Bouwmeester. De thema’s van deze lezingen sluiten inhoudelijk aan op de werking van het Team. Lezing op 01/10: A HOUSE MIGHT BE A LETHAL WEAPON - Enrique Marty

De werking van het Team Vlaams BouwmeesterDe opdracht van de Vlaams Bouwmeester bestaat erin om “vanuit een lange termijnvisie, in goed overleg met de verschillende administraties en met de extern betrokken partijen, bij te dragen tot de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van het architecturaal beleid van de Vlaamse Gemeenschap, teneinde een architecturaal kwalitatieve leefomgeving - gebouwen, infrastructuur, landschap, ...- in Vlaanderen te helpen creëren”.
undefined

Studiedag 'Hybride woningmarkt' op 3 oktober 2014Op vrijdag 3 oktober 2014 organiseert de Intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving een studiedag over de ‘Hybride Woningmarkt’.
meer nieuws