Vijf Ontwerpteams voor Open Oproep VRT-gebouw

Afgelopen dinsdag 14 oktober 2014 vond in het Atelier Bouwmeester de selectie plaats van de 5 ontwerpteams die een voorstel zullen indienen voor de nieuwe huisvesting van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) te Brussel (projectfiche). Een aantal vertegenwoordigers van opdrachtgever VRT, bijgestaan door externe experten, Christoph Grafe (directeur Vlaams Architectuurinstituut, voorgedragen door de VRT), Eric Antonis (vertegenwoordiger vanuit de Vlaamse samenleving) en André Loeckx (Emeritus hoogleraar KULeuven, voorgedragen door de Vlaams Bouwmeester) selecteerden op advies van de Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen volgende 5 ontwerpteams:
 
Deze vijf ontwerpteams worden uitgenodigd deel te nemen aan de beperkte ontwerpwedstrijd:
 
 1. Office for Metropolitan Architecture OMA, Rotterdam, Nederland 
  met in onderaanneming: NFA, Inside Outside, Bollinger Grohmann, Kahle Acoustics, Lieven De Cauter
 2. Christian Kerez Zürich AG, Zürich, Zwitserland, 
  met in onderaanneming: Michel Desvigne Paysagiste, Peutz Group, Bureau Greisch
 3. TV OFFICE Kersten Geers David Van Severen – KCAP, 
  met in onderaanneming: Technum, Bollinger Grohmann, Bureau Bouwtechniek, LOLA
 4. TBM Robbrecht en Daem – Dierendonckblancke – Arup UK – VK group
  met in onderaanneming: Bureau Bas Smets, Muller Van Severen
 5. TV architecten de vylder vinck taillieu - evr - doorzon - denis dujardin
  met in onderaanneming: Technum
 

lees het volledige artikel

Kandidaten gezocht voor ontwerpend onderzoek ‘open ruimte’ in Brussel en de Rand.In het LABO RUIMTE traject van Metropolitan Landscapes, een samenwerking tussen Vlaamse en Brusselse overheden, willen we de toekomstige ontwikkeling van de Brusselse Metropool – het Brussels Gewest en de Vlaamse Rand – verkennen, niet vanuit de bebouwde of te ontwikkelen ruimte, maar door na te gaan hoe de open ruimte de stedelijke ontwikkelingen op metropolitane schaal kan aansturen.

Maatschappelijke en ruimtelijke winsten in PPSPMV, het Vlaams Kenniscentrum PPS en het Team Vlaams Bouwmeester lopen samen een parcours op zoek naar ruimtelijke en maatschappelijke winsten binnen PPS.
Bestaande toestand Vlaanderen

Pilootprojecten Collectief Wonen in tijdschrift RuimteVier leden van de Kwaliteitskamer blikken terug op het intensieve ontwerp- en onderhandelingsproces en formuleren aanbevelingen voor de toekomst van het wonen in Vlaanderen.
logo Pilootprojecten Wonen

Pilootprojecten ‘Collectief Wonen’ in A+Tegen 2030 moeten 330.000 bijkomende gezinnen gehuisvest worden in Vlaanderen. De Pilootprojecten Collectief Wonen onderzoeken hoe we deze opgave binnen de beperkt beschikbare ruimte kunnen realiseren, door het ontwerpen van collectievere woonvormen die betaalbaar en aantrekkelijk zijn en die de verdere versnippering van het woonareaal tegengaan.
meer nieuws