#1 Stad maken

Wijkontwikkeling kent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een sterke traditie. Hierbij wordt steeds naar geïntegreerde projecten met een meervoudige doelstelling gestreefd. Voor sommige wijken kunnen studentenwoningen een interessante invulling zijn, omdat ze typologisch makkelijk inpasbaar zijn en ervoor kunnen zorgen dat er meer socio-economische diversiteit ontstaat in de wijk. 

Het gaat hierbij om invulprojecten met een eerder kleinschalig karakter. In geen geval mogen de studentenwoningen een eiland worden in de wijk. De aanvullende functies moeten afgestemd worden op de noden van de wijk, gericht op ontmoeting en interactie. Denk hierbij aan kleinschalige horeca, crèches, wasbars, fietswerkplaatsen, repair cafés...

Studenten vormen een bevolkingsgroep met een groot stedelijk potentieel. Hun hang naar gemeenschappelijkheid en intensief levensritme laat toe om specifieke, ‘parochiale’ plekken te integreren in studentenprojecten: ruimtes die toebehoren aan de studenten, maar ingezet worden om de stad te verrijken. In samenspraak met het beheer kunnen studenten verantwoordelijk gemaakt worden voor de ruimte die ze gebruiken. Een goed beheer en een uitgekiende programmatie zijn hierbij cruciaal. 

Afhankelijk van de schaal en de inplanting van het project kan gezocht worden naar specifieke functies voor het gelijkvloers of andere delen van het gebouw. Streven naar openheid en interactie wil hierbij niet zeggen dat alles toegankelijk is. Door aandacht te schenken aan de juiste afbakening van perimeters en functies wordt de juiste mix gezocht tussen toegankelijke en interactieve verzamelfuncties en private, geborgen zones voor de huisvesting van de studenten.

Studentenhuisvesting biedt een opportuniteit om stad te maken, om wijken te activeren, publieke ruimte te maken, gemeenschappelijk wonen en programmatorische vermenging te promoten, maar vooral: ze biedt een uitgelezen kans om met een nieuwe blik naar een veranderende stadspopulatie te kijken. ‘Stad maken’ betekent hier voor de overheid ook investeren in de creatie van een stedelijke populatie. Door studenten goed te integreren in het stedelijk leven, zullen sommigen graag in deze omgeving blijven wonen. Het creëren van extra studentenhuisvesting is dus geen doel op zich maar moet als versterkende factor fungeren in het creëren van stedelijke leefkwaliteit voor jongeren die kiezen voor de stad.

Doorgerekend

De toevoeging van een commercieel gelijkvloers bij een klein binnenstedelijk project voor studentenwoningen kan, afhankelijk van de ligging, voor belangrijke financiële meerwaarde zorgen. Een commercieel gelijkvloers met een huuropbrengst van 5.000 euro/maand, creëert in het bovenstaande voorbeeld op een binnenstedelijke toplocatie een bijkomende grondwaarde van bijna 1 miljoen euro. Een verzamelgebouw met commerciële functies creëert dus financiële meerwaarde!

Indien we wensen dat studentenhuisvesting effectief bijdraagt tot wijkontwikkeling, moeten we inzetten op twee sporen: wat komt er spontaan en wat moet je sturen? 

 

Koen Van Ryckeghem Directeur Br(ik

#1 Stad maken

VERZAMELEN creëert INTERACTIE MET DE STAD
1 stad maken : city

VERZAMELEN creëert FINANCIELE STABILITEIT
1 Stad maken : Finance