Ontwerp Stefan Vriend

Ontwerp Stefan Vriend

Ontwerp 88888

voormalig openluchtzwembad Sport Vlaanderen Hofstade in Zemst

©agentschap Onroerend Erfgoed - foto: Kris Vandevorst

voormalig openluchtzwembad Sport Vlaanderen Hofstade in Zemst

© GDI-Vlaanderen

MP1703 Herbestemmingsonderzoek voormalig openluchtzwembad Hofstade in Zemst

Opdrachtomschrijving

Sport Vlaanderen wenst een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren voor de herbestemming van het voormalig openluchtzwembad in het sportcentrum in Hofstade (Zemst). Om tot een economisch haalbaar project te komen dat past binnen de visie van Sport Vlaanderen, dient het voorstel voor de site van het zwembad uitgewerkt te worden samen met de bebouwbare zone ten zuiden ervan. Een nieuwbouw in deze zone is mogelijk op voorwaarde dat het zwembad gerestaureerd wordt.

Het zwembad werd gebruikt tot eind jaren 70. Daarna raakte het in verval bij gebrek aan een realiseerbare functie. De voorgeschiedenis is uitgebreid gedocumenteerd in een architectuurstudie, ook het bestaande masterplan en het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan zijn een belangrijke leidraad voor het project.

Uit het juryverslag

Laureaat ontwerper

Stefan A. Vriend stelt voor om een volumetrische studie te koppelen aan een analyse van de site, het programma en het RUP. Een aantal gebouwen zoals de cafetaria en het kleedkamergebouw zijn waardevol. De huidige inbedding in het landschap vindt hij niet ideaal. Het verbinden van de gebouwen met het programma zorgt voor de uitdaging het geheel te verbinden met de zwembadkuip. Daarom heeft hij gewerkt aan de landschappelijke inbedding van het programma: de nieuwe volumes verzinken in het landschap. Een pad vormt een duidelijke ruggengraat die de verschillende programma’s met elkaar verbindt.

De ontwerper heeft goed begrepen wat de uitdagingen zijn van deze opdracht en formuleert uitgangspunten die getuigen van de nodige creativiteit en realiteitszin. De voorgestelde architecturale methodiek om het ruimtelijke probleem te analyseren, werkt verder op de eigenschappen van de erfgoedplek. De sacrale beweging van bij het toekomen naar het centrum van het zwembad is boeiend evenals de manier van omgaan met de sterke aanwezigheid van water op de site.

Laureaat kunst: 88888 (Karel Burssens en Jeroen Verrecht)

Om een artistiek traject uit te werken, acht 88888 het cruciaal een visie te ontwikkelen op de toekomst van het volledige domein van Hofstade. Zij brengen een centrale as in die hen belangrijk lijkt voor de ontwikkeling van het domein maar ook om het historische karakter ervan te versterken. Langs de as zou een sequens van pleinen kunnen ontstaan waarbij de zwembadsite het karakter zou krijgen van een stedelijk plein.

Dit stedelijk plein wordt opgeladen door enerzijds de circulatie en anderzijds een artistieke laag die verschillende vormen kan aannemen. Een pompsysteem kan het niveau van de kuip laten stijgen en dalen volgens een seminatuurlijk ritme, het water in de kuip kan een kleur krijgen, er kan een sculptuur in het water komen: een rechthoekige, abstracte uitsnede, er kunnen ‘relics of the past’ aangebracht worden: speelse herinneringen aan het verleden, zoals een afgietsel van een handdoek bij de kleedkamers.

Het basisconcept geeft een veelheid van mogelijkheden. De inzet op water voor een kunstinterventie klopt voor deze site en biedt heel wat om op verder te werken. De voorstellen voor kunstinterventies kunnen een tijdelijk karakter krijgen ondersteunend aan het onderzoek maar bieden ook de kans om meer permanent een meerwaarde te betekenen voor de site.

MP1703 Herbestemmingsonderzoek voormalig openluchtzwembad Hofstade in Zemst Sport Vlaanderen

Tervuursesteenweg z/n,
1981 Hofstade (Zemst)

Laureaat ontwerper

Stefan Vriend

Stefan Vriend en 88888©Dries Luyten

Laureaat kunstenaar

88888

Type opdracht

Herbestemmingsproject

Projectregisseur

Liesbeth Storkebaum (Made architects)

Erfgoedfiche

Bekijk de erfgoedfiche