Ontwerp Charlotte Ardui - Duiventil

Ontwerp Charlotte Ardui - Herbestemming van de duiventil

Ontwerp Charlotte Ardui - Fase 1

Ontwerp Charlotte Ardui - Fase 2

Concept Katinka De Jong

Concept Katinka De Jong

duiventil in Wilrijk

©agentschap Onroerend Erfgoed - foto: Kris Vandevorst

duiventil in Wilrijk

© GDI-Vlaanderen

MP1704 Herbestemming duiventil in Wilrijk

Projectomschrijving

De duiventil maakt deel uit van het landschap rond het kasteel Hof Ter Beke. Dit kasteel is ondertussen door een private partner in restauratie en wordt herbestemd tot feestzalen. Het bijgebouw, oorspronkelijk een duiventil geïntegreerd in een tuinmuur, staat echter leeg te verkrotten. Omwille van de gebrekkige dakstructuur werd het dak volledig ontmanteld. Een duurzame herbestemming is hier een uitdaging gezien de ligging aan een drukke straat in een KMO-zone en gezien de lange (ca. 37m) en smalle (ca. 3m) voetafdruk van het gebouw en de erfgoedwaarde ervan.

Het doel van de opdracht is een herbestemming voor de duiventil uit te werken, die binnen het kader van het financieel patrimonium van AG VESPA zal worden gerealiseerd. Het is de bedoeling dat het gebouw inspeelt op zijn omgeving en er een aanvulling op vormt. Naast het onderzoek naar de herbestemming van het gebouw zal ontwerpend onderzoek moeten aantonen hoe het gebouw bruikbaar gemaakt kan worden (het aanpassen van raam- en deuropeningen, vloeren, energiebesparende maatregelen, het aanbrengen van nutsvoorzieningen en het inrichten van het volume…). Een visie op de directe omgeving hoort bij de opdracht.

Uit het juryverslag

Charlotte Ardui wil het publiek gebruik van het park activeren en maakt onderscheid tussen nutstuin en parktuin. De duiventil wordt voorzien van een publieke toegang naar de toren, die een conferentieruimte voor 2 personen wordt en een multifunctionele doos-in-doos met lunchgelegenheid voor mensen uit de KMO-zone. De zone aansluitend aan de muur is in de eerste fase de aanzet tot een moes- en kweektuin met lage kassen en picknickplek, op termijn wordt het hele park heringericht.

De aanpak voor de tuin, met de duidelijke bedoeling een breder publiek aan te trekken, wordt ten zeerste geapprecieerd. Ook haar voorstel om water mee te integreren in het totaalontwerp is aantrekkelijk. Ze bewijst de evidentie om het torentje van de duiventil voor publiek open te stellen. Charlotte Ardui heeft de visie van de opdrachtgever goed begrepen. Dit voorstel werkt verder op de erfgoedwaarden van kasteeldomein. Ze zorgt voor een bescheiden en haalbaar voorstel dat flexibel inzetbaar is in de tijd. 

Katinka doet een zeer sterke analyse van de site; ‘De plaats moet (terug) ‘gemaakt’ worden. Het is nu eigenlijk een non-place.’ Met haar voorstel van ‘Pigeon Paroles’ wil ze vooral een plek maken die aantrekkelijk is voor mensen van ‘buiten’ de site en dat kan alleen slagen wanneer bij die mensen die in de buurt werken meer voeling is en ze zich meer verbonden voelen. Haar voorstel lijkt het perfecte antwoord als ondersteuning voor de herbestemming van de duiventil. Met haar project wil ze eerst een communicatietraject opgang brengen met de ‘omwerkenden’ uit de buurt om meer eenheid te ontwikkelen voor het domein als geheel. Verder wil ze de dialoog en het bewustzijn over het bestaan van het landgoed in de zwaar verstedelijkte en gefragmenteerde omgeving activeren met een bilboard aan de Boomsesteenweg, als narratief voor de vele publiciteitsborden in de buurt. Op deze billboard zouden quotes komen vanuit het communicatietraject. Zo raken passanten eveneens bewust van het bestaan van het domein Hof ter Beke. Idealiter zou deze activiteit ook een toekomstig en toekomstbestendig gebruik voor de nutstuin met muur en duiventil kunnen verzekeren.

MP1704 Herbestemming duiventil in Wilrijk Autonoom Gemeentebedrijf VESPA

Terbekehofdreef,
2610 Antwerpen

Laureaat ontwerp

Charlotte Ardui

Charlotte Ardui en Katinka De Jonge©Dries Luyten

Laureaat kunstenaar

Katinka De Jonge

Type opdracht

Herbestemmingsproject

Projectregisseur

Annette Marx (Marx & Steketee architecten)

Erfgoedfiche

Bekijk de ergoedfiche