Ontwerp Tomas Dirrix

Ontwerp Tomas Dirrix

Ontwerp Tomas Dirrix

boerderij Wortel-Kolonie in Hoogstraten

©agentschap Onroerend Erfgoed - foto: Kris Vandevorst

luchtfoto boerderij Wortel-Kolonie in Hoogstraten

© GDI-Vlaanderen

MP1702 Herbestemming noordvleugel boerderij Wortel-Kolonie in Hoogstraten

Projectomschrijving

De vzw Kempens Landschap is eigenaar van de boerderij in Wortel-Kolonie, een landschap van 500 ha dat gekenmerkt wordt door een unieke verwevenheid van geschiedenis, architecturaal patrimonium en natuur. Samen met de firma Panidur wil zij de linkervleugel van de boerderij herbestemmen tot een kruidenboerderij met eigen stokerij/distilleerderij, rijperij, verwerkingsruimte voor kruiden, proeflokaal/cursusruimte, winkeltje, magazijnen en optioneel een woning. Bij de herbestemming moet er niet alleen rekening worden gehouden met de functionele ruimte voor het brouwproces, maar ook met de mogelijkheid om rondleidingen, proeverijen en cursussen rond de verwerking van kruiden te organiseren.

De boerderij zelf is niet beschermd als monument maar maakt onlosmakelijk deel uit van het beschermde landschap. De boerderij werd tussen 2004 en 2006 al voor driekwart gerestaureerd en herbestemd.

Uit het juryverslag

Voor Tomas Dirrix bestaat het gebouw uit een eerder gesloten buitenzijde, bestaande uit gebouw en muur, en een binnenzijde gericht op het erf.  Daartoe maakt hij de bestaande poorten in de gevel aan het erf open. Aan de buitenzijde is er enerzijds de wens om het oorspronkelijke gesloten karakter in stand te houden, anderzijds is er vanuit de nieuwe invulling een sterke relatiewens met de kruidentuin en het landschap. Dirrix zet conceptmatig volop in op deze paradox. Hij stelt voor de bestaande buitenmuur te ontdubbelen. Zo kan hij die oorspronkelijke buitenmuur openwerken, zonder vanuit het landschap de indruk van de gesloten buitengevel verloren te laten gaan. Vanuit het gebouw bekeken biedt de opengewerkte buitenmuur de mogelijkheid om relaties te verwezenlijken tussen interieur en exterieur.

Organisatorisch klopt het plaatje. Het idee om de ontsluiting niet centraal te organiseren, maar de nieuwe corridor aan de noordzijde te gebruiken, biedt zeker kansen.

De jury vindt Tomas Dirrix’ concept interessant, omdat het er het best in slaagt om erfgoedwaarde(n) en de wensen van de opdrachtgever te verenigen. 

MP1702 Herbestemming noordvleugel boerderij Wortel-Kolonie in Hoogstraten Kempens Landschap vzw i.s.m. Panidur BVBA

Kolonie 30
2323 Hoogstraten

Laureaat ontwerper

Tomas Dirrix

Tomas Dirrix©Dries Luyten

Type opdracht

Herbestemmingsproject

Projectregisseur

Pieter Eeckeloo (Collectief Noord)

Erfgoedfiche

Bekijk de erfgoedfiche