Ontwerpend Onderzoek

Hoe kunnen 330.000 bijkomende wooneenheden bijdragen tot een beter ruimtelijk beleid, waarbij de verdere suburbanisatie en de versnippering van Vlaanderen wordt tegengegaan? Hoe kunnen we aantrekkelijke en betaalbare woonomgevingen realiseren op een sociaal geïntegreerde wijze? Hoe kunnen we individuele woonwensen opvangen met minder maatschappelijke lasten en kosten? Welke sociale woningen hebben we nodig voor de toekomst? Met welke woonprojecten kunnen we daadwerkelijk een trendbreuk realiseren in de Vlaamse woningproductie?

Studiedag Pilootprojecten Wonen Een oproep voor bouwheren

Vijf ontwerpteams hebben gedurende enkele maanden via ontwerpend onderzoek het potentieel en de randvoorwaarden scherp gesteld voor de innovatieve woonprojecten in Vlaanderen. De voorliggende uitdagingen zijn op uiteenlopende manieren en in verschillende ruimtelijke contexten tegen het licht gehouden en aangepakt. Dit levert een aantal duidelijke pistes voor het vervolg van dit traject: op welk soort plekken kunnen we op welke manier en met welke partners de ambities van de Pilootprojecten Collectief Wonen realiseren? 

De pistes voor het vervolg van het traject werden gepresenteerd op een studiedag. Tegelijk werd op dit moment een oproep gelanceerd naar geïnteresseerde opdrachtgevers om dit traject mee te realiseren. 

De studiedag vond plaats op dindsdag 23 april 2013 van 9u tot 13u in het Vlaams Parlement, zaal "De Schelp".