Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel

MP1902 Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel ©Michiel De Cleene

Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel

MP1902 Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel ©Michiel De Cleene

Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel

MP1902 Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel ©Michiel De Cleene

Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel

MP1902 Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel ©Michiel De Cleene

Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel

MP1902 Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel ©Michiel De Cleene

Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel

MP1902 Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel ©Michiel De Cleene

Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel

MP1902 Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel ©Michiel De Cleene

Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel

MP1902 Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel ©Michiel De Cleene

Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel

MP1902 Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel ©Michiel De Cleene

Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel

MP1902 Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel ©Michiel De Cleene

Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel

MP1902 Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel ©Michiel De Cleene

Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel

MP1902 Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel ©Michiel De Cleene

Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel

MP1902 Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel ©Michiel De Cleene

Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel

MP1902 Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel ©Michiel De Cleene

Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel

MP1902 Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel ©Michiel De Cleene

Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel

MP1902 Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel ©Michiel De Cleene

Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel

MP1902 Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel ©Michiel De Cleene

MP1902 Renovatie of vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel

Opdrachtomschrijving

Met dit project wil Woonpunt Zennevallei een nieuwe uitstraling geven aan de woonwijk Willemskouter en de relatie met het achterliggende landschap versterken. Deze opgave vraagt ook aandacht voor het behalen van het noodzakelijke wooncomfort en het herdefiniëren van de aansluiting met de rest van de wijk. De ontwerpopdracht behelst de afweging tussen renovatie en vervangingsbouw, met voorkeur voor renovatie.

Voorwerp van de opdracht zijn twaalf geschakelde sociale huurwoningen, gelegen achteraan op het terrein, aan de grens met het cultuurhistorisch landschap Land van Teirlinck. Zowel de aansluiting op dit landschap als de leefkwaliteit van de woningen, die dateren van 1981, zijn voor verbetering vatbaar. Een eerste vraagstuk is de keuze tussen (gedeeltelijke) renovatie, (gedeeltelijke) sloop en vervanging. De studie mag rekening houden met een eventueel lager aantal wooneenheden als uitkomst. Het doel zou moeten zijn om de visuele relatie met het achterliggende landschap te herstellen. In geval van vervangingsbouw mag de inplanting van het gebouw naar voren geschoven worden ten opzichte van de huidige positie.

Indien noch renovatie, noch vervangingsbouw haalbare en betaalbare keuzes blijken, kan eventueel een uitdoofscenario van de huidige situatie tot de opdracht behoren.

Woonpunt Zennevallei is ook eigenaar van het achterliggende perceel. Dit biedt mogelijk opportuniteiten om de overgang tussen woningbouw en open landschap beter af te werken. De ontwerpopdracht omvat expliciet ook de ontharding in de achterliggende zone en een meer doordachte organisatie van de gemeenschappelijke  functies (verkeersafwikkeling, parkeeroplossingen, fietsenstalling,…). Voor sommige van deze functies komt het achterliggende perceel mogelijk wel in aanmerking omdat het beter combineerbaar is in de overgangszone naar het open landschap. Daar vindt het woonproject aansluiting bij een cultuurhistorisch landschap, bestaande uit landbouw en natuur, dat aansluit bij Hallerbos en Molenbeek.

Doordat Woonpunt Zennevallei eigenaar is van de omliggende percelen, mag er ook rekening gehouden worden met het verleggen van het achterliggende speelplein binnen de wettelijke contouren van het gewestplan. Een betere aantakking op het bestaande netwerk van voetwegen binnen dat open landschap, kan een troef zijn binnen de transformatie.

De geplande transformatie moet de hele wijk meer ruimte en zicht geven op de omgeving en op het achterliggende landschap. Dit vraagt een visie op het gebruik en de inrichting van de publieke ruimte.  

MP1902 Renovatie of vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel Woonpunt Zennevallei

Willemskouter 28-50
1650 Beersel

 
Bouwheer

Woonpunt Zennevallei
Molenborre 26/01
1500 Halle
02 363 10 51

 
Contactpersonen

Bouwheer
Woonpunt Zennevallei
E-mail
Tel.: 02 363 10 50

Team Vlaams Bouwmeester
Anne Malliet

 
Meter / peter

Benjamin Eggermont (HDSPV)

 
Ontwerpvoorstellen
Ontwerpers
  • Loes Decruynaere
  • Anton Parys - Helen Van de Vloet - Rosa Fens
  • Thomas Huber
Gunningswijze

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

 
Honorarium

VMSW barema / contract 2006

 
Wedstrijdvergoeding per geselecteerde ontwerper
  • 3 ontwerpers werken een offerte uit
  • 5000 euro (excl. btw) per ontwerper
 
Ontwerpend onderzoek

Hieronder kan u de offertes bekijken