Inspiratie

Wie graag meer wil weten over de opgaven waarmee we aan de slag gaan in Leefbuurten, voor wie verder wil lezen of op zoek is naar inspirerende voorbeelden en methodieken, verzamelen we op deze pagina een aantal interessante initiatieven en websites van partners.

Inspirerende voorbeelden, onderzoeken of richtlijnen

 • Verkennend onderzoek Leefbuurten
  Deze publicatie bundelt de resultaten van het verkennend onderzoek rond Leefbuurten.
 • Fix the Mix
  Deze brochure bundelt de resultaten van het onderzoekstraject Fix the Mix van Fietsberaad Vlaanderen, een aanpak voor veilig fietsen in gemengd verkeer.
 • Databank Infopunt Publieke Ruimte
  Deze databank verzamelt inspirerende voorbeeldprojecten voor de inrichting van publieke ruimte.
 • Blauw Groen Vlaanderen
  Blauwgroenvlaanderen.be is een website om professionals die zich bezighouden met de inrichting van de publieke ruimte in Vlaanderen te informeren en te inspireren rond klimaatadaptatie en het natuurvriendelijk maken van de omgeving.
 • Regenwater op het openbaar domein
  Aquafin verzamelt op deze website mogelijkheden voor steden en gemeenten om creatief om te gaan met regenwater op het openbare domein.
 • Groene Functionele Belevingstrajecten
  Groene Functionele Belevingstrajecten (of GFB-trajecten) leiden fietsers en wandelaars op een snelle, aangename en gezonde manier naar school, het werk of het centrum. Op deze website verzamelde Departement Omgeving voorbeelden en richtlijnen waarmee lokale besturen aan de slag kunnen voor het uitwerken van alternatieven voor verplaatsingen langs drukke en onveilige autowegen met fijn stof.
 • Gezonde Publieke Ruimte
  Dit project, gesubsidieerd en opgevolgd door Agentschap Zorg en Gezondheid en ontwikkeld door Gezond Leven, bundelt heel wat info en geeft tips waarmee lokale besturen en studiebureaus aan de slag kunnen rond het thema ‘gezonde publieke ruimte’.
 • Ontwerpend onderzoek Stratenclusters
  In het LABO RUIMTE onderzoek ‘Stratenclusters’ gingen we na hoe de ambitie van de modal shift vorm kan krijgen in gewone woonstraten en -buurten, vandaag nog te vaak ingericht volgens een pure verkeerslogica. We brachten in beeld welke ingrepen nodig zijn om het publieke domein te transformeren tot een aantrekkelijke, gezonde en veilige ruimte om in te bewegen en te verblijven, voor jong en oud. De publicatie volgt later.
 • Cities – and villages – Thinking Like a Forest
  Met het project ‘Cities – and villages – Thinking Like a Forest’ wil het Agentschap voor Natuur en Bos naar een werk- en opleidingskader voor regisseurs stedelijke natuur via denken en doen binnen stedelijke en gemeentelijke ontwikkelingsprojecten.  Webadres en meer info volgen later. 

Tasigne Plads

Kennis- en expertisecentra die bijkomende ondersteuning kunnen aanbieden

 • Inter Vlaanderen
  Inter Vlaanderen is een expertisecentrum voor toegankelijkheid en Universal Design. Het geeft bouwkundig toegankelijkheidsadvies van ontwerp tot realisatie, om de omgeving betreedbaar, bruikbaar, begrijpbaar en dus comfortabel te maken voor iedereen.
 • Kind & Samenleving
  Het kennis- en expertisecentrum Kind & Samenleving geeft advies voor een kindvriendelijke ruimtelijke planning, speel- en tienerweefsel.
 • Platform Kunst in Opdracht
  Het Platform Kunst in Opdracht voorziet begeleiding voor de integratie van kunst in de publieke ruimte.
 • Trage wegen
  Trage Wegen vzw is een expertise- en adviescentrum voor trage mobiliteit. Het biedt lokale besturen ondersteuning bij de ontwikkeling van een groen traag netwerk en autoluwe verblijfsomgevingen. Cartografie, participatie en overleg zijn vaste ingrediënten.

Gerelateerde oproepen

 • Proeftuinen Ontharding
  Via de Proeftuinen Ontharding ondersteunt het Departement Omgeving 45 concrete projecten die op deze site gedocumenteerd worden.
 • Green Deal Natuurlijke tuinen
  De Green Deal Natuurlijke tuinen moet de biodiversiteit in Vlaamse tuinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken.
 • Buurten op den Buiten
  De Vlaamse Landmaatschappij en de Koning Boudewijnstichting organiseren een oproep 'Buurten op den Buiten'. Deze oproep ondersteunt bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp met landelijk karakter. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten bevorderen tussen buurtbewoners. Geselecteerde projecten kunnen tot 5000€ steun ontvangen (deadline 04/03).
 • Bosteller
  Nieuwe bebossingssubsidies: Gemeenten kunnen rekenen op een aantal subsidies om hun bebossingsproject te ondersteunen. Meer info op www.bosteller.be/subsidies of bekijk het filmpje voor meer informatie.
 • Projectsubsidies Natuur 2021
  Met de Projectsubsidies Natuur 2021 wil Natuur en Bos concrete initiatieven stimuleren die hoofdzakelijk een bijdrage leveren aan de Europese natuurdoelen, of inspelen op het ontwikkelen van een hogere natuurkwaliteit.
 • Blue Deal
  Met de Blue Deal vergroot de Vlaamse regering haar inspanningen in de strijd tegen waterschaarste en droogte. (link volgt later)