Luchtfoto masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem

MP1910 Luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem

MP1910 Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem ©Michiel De Cleene

Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem

MP1910 Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem ©Michiel De Cleene

Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem

MP1910 Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem ©Michiel De Cleene

Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem

MP1910 Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem ©Michiel De Cleene

Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem

MP1910 Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem ©Michiel De Cleene

Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem

MP1910 Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem ©Michiel De Cleene

Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem

MP1910 Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem ©Michiel De Cleene

Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem

MP1910 Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem ©Michiel De Cleene

Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem

MP1910 Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem ©Michiel De Cleene

Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem

MP1910 Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem ©Michiel De Cleene

Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem

MP1910 Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem ©Michiel De Cleene

Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem

MP1910 Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem ©Michiel De Cleene

Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem

MP1910 Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem ©Michiel De Cleene

Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem

MP1910 Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem ©Michiel De Cleene

Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem

MP1910 Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem ©Michiel De Cleene

Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem

MP1910 Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem ©Michiel De Cleene

Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem

MP1910 Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem ©Michiel De Cleene

Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem

MP1910 Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem ©Michiel De Cleene

Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem

MP1910 Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem ©Michiel De Cleene

Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem

MP1910 Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem ©Michiel De Cleene

Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem

MP1910 Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem ©Michiel De Cleene

Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem

MP1910 Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem ©Michiel De Cleene

Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem

MP1910 Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem ©Michiel De Cleene

MP1910 Masterplan site Priesterage in Sint-Martens-Latem

Het lokaal bestuur wenst samen met de lokale huisvestingsmaatschappijen een visie op te maken voor de site Priesterage in het centrum van de gemeente. De site groepeert momenteel een seniorenflatgebouw met dertig flats en dertien ‘witte woningen’ van het lokaal bestuur, een sociaal huis met kantoren van het OCMW en de dienst Vrije Tijd, zeventien sociale woningen van Volkshaard, het woonzorgcentrum Ter Venne van Armonea en een kinderdagverblijf van Partena. Het centrale deel van de site is in eigendom van het lokaal bestuur, de omliggende percelen van de te betrekken partners. De interactie tussen de verschillende woonvormen en functies op en rond de site is vandaag eerder beperkt. Hoewel het geen deel uitmaakt van het projectgebied, is het in het kader van de ruimtelijke context ook van belang te wijzen op het aanpalend terrein van de Vrije Basisschool.

Met de visieontwikkeling wensen de opdrachtgevers een samenhang te creëren tussen de verschillende gebouwen en gebruikers. Doel is om de site om te vormen tot een brede samenleefplek voor verschillende doelgroepen, die elders in de gemeente geen aangepaste woning vinden. Daarbij wenst het lokaal bestuur de huidige focus op senioren te verbreden naar andere zorgbehoevenden, met diverse al dan niet tijdelijke woonvormen. Zo kan de site vervellen van een eenzijdige seniorensite tot een kwalitatieve, gemengde omgeving voor minder mobiele en kwetsbare bewoners. Het wonen dient ook ondersteund te worden door noodzakelijke zorg en ruimte voor ontmoeting te voorzien.

De verwachte visie zet in op twee sporen. Enerzijds wordt een ruimtelijk masterplan beoogd waarbij rekening gehouden wordt met de bestaande eigendommen, de aanwezige bebouwing, de inpassing in de context en de te verwachten ruimtenoden. Het masterplan doet uitspraken over ontwikkelingsmogelijkheden voor bijkomende bebouwing en de inrichting van de open ruimte. Het ruimtelijk masterplan werkt daarbij met verschillende scenario’s, waarbij expliciet ook de mogelijke opties voor de ‘witte woningen’ (herbestemmen, renoveren, vervangen, …) verbeeld worden. Anderzijds is een programma-onderzoek cruciaal, waarbij de mogelijke verbanden en synergieën tussen de aanwezige woonvormen, voorzieningen en achterliggende actoren onderzocht worden en aangedragen wordt welke samenwerkingen opgezet kunnen worden, welke woonvormen best aangevuld worden en welke voorzieningen anders gebruikt of bijkomend ingepast kunnen worden.

Het onderzoek in het kader van deze Meesterproef geldt als een verkenning van het potentieel van de site om een werkelijk innovatieve samenlevingsplek te worden. Latere opdrachten kunnen deze visie vertalen in concrete projecten voor de site.

Kunst in opdracht maakt deel uit van het denk- en ontwerpproces van dit project.

Een kunstwerk kan de culturele en maatschappelijke context van het project versterken. Het Platform Kunst in Opdracht van het departement Cultuur, Jeugd en Media selecteert en begeleidt de kunstenaar(s).

MP1910 Masterplan site Priesterage in Sint-Martens-Latem Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem

Vennelaan 23 en Priesterage 14-57,
9830 Sint-Martens-Latem

 
Bouwheer

Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
09 282 17 00

 
Contactpersonen

Bouwheer
Peter Van Herp
Veerle Yperman

Team Vlaams Bouwmeester
Christa Dewachter

 
Meter / peter

Peter Vanden Abeele (Stadsbouwmeester Gent)

 
Ontwerpvoorstellen
Ontwerpers
  • Nathalie Casteels
  • Maud Goossens
  • Sigrid Vangeneugden
Type opdracht
  • Masterplan
  • Programma-onderzoek
  • publieke ruimte
 
Gunningswijze

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

 
Honorarium

opmaak masterplan: € 25.000 (excl. btw)

Wedstrijdvergoeding per geselecteerde ontwerper:
  • 3 ontwerpers werken een offerte uit
  • 5000 euro (excl. btw) per ontwerper