Workshop "De conceptbegeleiding voor een duurzame stadsvernieuwing in Vlaanderen"

Thuis in de Stad nodigt u graag uit voor de workshop "De conceptbegeleiding voor een duurzame stadsvernieuwing in Vlaanderen" op 28 januari 2014 in Brussel waarbij de resultaten van de conceptsubsidies uit oproep 2011 worden voorgesteld.

Praktisch

Thuis in de Stad streeft naar duurzame steden. We vragen u daarom om, indien mogelijk, zich duurzaam te verplaatsen.

Over de subsidiëring van stadsvernieuwing

De Vlaamse Regering ondersteunt actief de ontwikkeling en realisatie van stadsvernieuwingsprojecten in de 13 centrumsteden, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (door de Vlaamse Gemeenschapscommissie) en in 21 provinciale steden. Naast projectsubsidies worden jaarlijks een aantal conceptsubsidies toegekend.

Over de conceptsubsidies

De conceptsubsidie betreft een korte maar intensieve begeleiding van steden met een veelbelovend maar voorlopig onderbenut project door het inbrengen van externe, multidisciplinaire expertise. Deze begeleiding resulteert in een vernieuwd en verbeterd projectopzet én een capaciteitsopbouw bij de stad.