West-Vlaamse partners gaan voor vijfde keer op zoek naar ontwerpers via 'Oproep-Winvorm’

Via de 'Oproep WinVorm' (editie juli 2014) gaan de Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales wvi en Leiedal en de Vlaams Bouwmeester (de WinVorm-partners) vanaf maandag 14 juli 2014 op zoek naar ontwerpers voor 4 opdrachten van West-Vlaamse lokale besturen. Oproep WinVorm is gebaseerd op het principe van een architectuurwedstrijd. Het is de West-Vlaamse variant van de Vlaamse Open Oproep en wordt twee maal per jaar georganiseerd.

Bij deze editie kunnen ontwerpers ook kandideren voor projecten onder de formule 'Selectie Winvorm'. Dit is een vereenvoudigde procedure voor kleinschalige opgaven met een maximum ereloon van 85.000 euro.

Via de website, http://apps.west-vlaanderen.be/winvorm/ kunnen ontwerpers en ontwerpteams zich tot 25 augustus voor één of meerdere opdrachten op het vlak van bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur kandidaat stellen.

Meer info
Andere vragen