Vlaams Bouwmeester present op West Arch (D) en Roots (NL)

Twee gelijklopende manifestaties belichten dit najaar het werk van jonge getalenteerde ontwerpers uit België, Nederland en Duitsland.

De expositie West Arch – A New Generation in Architecture in het Ludwig Forum te Aken (van 12/09 tot 14/11) toont diverse projecten van 25 ontwerpstudio's die verwant zijn door hun experimentele en onconventionele benadering. Een uitgebreid randprogramma van debatten, lezingen, workshops en een conferentie vult de tentoonstelling aan.

Op 30 september nam Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen deel aan het debat 'Contexts and borders', met als thema de gelijkenissen en verschillen tussen het architectuurbeleid en de bouwcultuur in de drie buurlanden. Ook zijn ambtsgenoot uit Nederland, Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol, en de directeur van het Initiative StadtBaukultur NRW, Ulrike Rose, waren aanwezig. Peter Swinnen gaf toelichting bij de selectieprocedure van de Open Oproep. Daarnaast kwamen ook de gezamenlijke initiatieven van de Vlaams Bouwmeester en Rijksbouwmeester aan bod om de kennisuitwisseling tussen Vlaanderen en Nederland te bevorderen (o.a. de lezingenreeks Grensverkenningen).  

Meer informatie over West Arch vindt u hier.

Parallel aan de tentoonstelling West Arch loopt het project Roots in het Glaspaleis te Heerlen (van 11/09 tot 4/12). Dit initiatief van SCHUNCK* presenteert het creatief talent van een selectie van architecten die de voorbije 20 jaar afstudeerden aan één van de 6 opleidingsinstituten uit de Euregio Maas-Rijn. Naast een presentatieluik met expositie, lezingenreeks en website, omvat het ook een ideeënwedstrijd.      

Op 6 oktober werd een debat gehouden over de vooruitzichten voor jonge ontwerpers en hun mogelijke bijdrage aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Bijzondere aandacht ging uit naar de aanbestedingsrichtlijnen en stimuleringsprogramma's voor jonge bureaus in de Euregio en Europa. Tony Van Nuffelen van het Team Vlaams Bouwmeester was één van de sprekers. In zijn presentatie gaf hij aan welke kansen de Open Oproep biedt aan jonge ontwerpers uit heel Europa. Daarnaast ging hij in op het initiatief van de Meesterproef dat veelbelovende pas afgestudeerde architecten de gelegenheid geeft ervaring op te doen via een overheidsopdracht van beperkte omvang. Dankzij de gemengde samenstelling van het panel, met beleidsvertegenwoordigers én jonge ontwerpers, en het ruim opgekomen publiek ontstond een levendige discussie.

Meer informatie over Roots vindt u hier.