Tentoonstelling BWMSTR Label: Ruimte voor sloop Tot en met 16 juni 2019 in deSingel Antwerpen

Het Team Vlaams Bouwmeester nodigt u van harte uit op de tentoonstelling BWMSTR Label | Ruimte voor sloop. De opening vindt plaats op dinsdag 23 april om 20u in deSingel, de tenoonstelling loopt van 24 april tot 16 mei eveneens in deSingel. De Faculteit Architectuur van KU Leuven en HoGent-KASK presenteren het gezamenlijk werk van studenten en docenten over sloop in functie van meer open ruimte.

Iedereen kent in zijn of haar omgeving wel een of andere constructie (gebouw, bestrating…) waarvan de sloop de Vlaamse open ruimte en het landschap ten goede zou komen. Toch lijkt de effectieve afbraak van die constructies vaak onbespreekbaar en blijven ze ‘harde klonters in het ruimtebeslag’. De Faculteit Architectuur van KU Leuven en HoGent-KASK willen een maatschappelijk draagvlak creëren voor het terugdringen van de verharding in de open ruimte. Hiertoe verkennen ze zowel de fysieke als de mentale ruimte voor sloop.

De gelaagdheid van de problematiek rond sloop ligt aan de basis van het videowerk in de tentoonstelling. Fotografenduo De Cleene De Cleene bezocht vier sites: een leegstaand weekendhuisje, een serre, een hoeve en een loods met aanpalende verharding. De visuele analyse legt, samen met de inbreng van omwonenden en passanten, diverse betekenissen van deze plekken bloot.

Over het Bouwmeester Label

Het Team Vlaams Bouwmeester gaat elk jaar op zoek naar sterke ruimtelijke concepten en geïntegreerde onderzoeksvragen die een positief maatschappelijk verschil maken. Met het Bouwmeester Label beschikt het Team over een belangrijk instrument om vernieuwende en beleidsrelevante ideeën op te pikken en zo (ontwerpend) onderzoek te steunen.

Hans Leinfelder, Bruno Notteboom, Ruben Joye en Sylvie Van Damme ontvingen voor hun onderzoek het Bouwmeester Label 014. In 2018 – 2019 toont het Vlaams Architectuurinstituut de resultaten van de Bouwmeester Labels 2017 in de wandelgangen van deSingel.   

programma opening

Welkom

Inleiding door Leo Van Broeck (Vlaams Bouwmeester)

Reflectie over uitgevoerde Bouwmeester Scans en mogelijkheden voor sloop

Toelichting project

  • Kadering in ‘betonstop’ door Hans Leinfelder (KULeuven)
  • Samenwerking met studenten, lezingen en digitale kaart door Ruben Joye en Sylvie Van Damme (HoGent-KASK)
  • Tentoonstelling, publicatie en inbreng Decleene-Decleene door Bruno Notteboom (KULeuven)

Bezoek tentoonstelling 

 

De tentoonstelling is een productie van het Vlaams Architectuurinstituut en deSingel Internationale Kunstcampus.

Uitnodiging opening tentoonstelling BWMSTR Label | Ruimte voor sloop ©De Cleene De Cleene, Duffel

Praktisch

  • Wandelgangen van deSingel
  • van 24 april tot en met 16 juni 2019
  • Open van woensdag tot zondag van 14u tot 19u en bij avondvoorstellingen tot 22u,
  • gesloten op maandag en dinsdag. Open op feestdagen.
  • Gratis