Twee ontwerpteams gezocht voor LABO RUIMTE ‘Boerenland’ Offertes indienen kan tot 12 september 2022 om 10u

Hoe kunnen we landschappelijk-ecologische doelstellingen en landbouweconomische uitdagingen met elkaar verzoenen? LABO RUIMTE wil dit onderzoeken aan de hand van twee testgebieden. Twee ontwerpteams zullen mogelijke toekomstperspectieven voor landbouw ruimtelijk vertalen en verbeelden.

Vlaanderen is een van de dichtst bebouwde regio’s in Europa, en behoort tot de top tien van landbouwexportlanden in de wereld. Het kleinschalige mozaïeklandschap is er de afgelopen eeuw geëvolueerd tot een versnipperd landschap waar grootschalige industriële landbouw een plek heeft gekregen te midden van verspreide bebouwing. Dit legt een grote druk op ons leefmilieu en zorgt voor de nodige conflicten.

Met dit nieuw ontwerpend onderzoek rond landbouw en voedselproductie wil LABO RUIMTE helpen een brug te slaan tussen de wereld van ruimtelijke ontwerpers en planologen en de landbouwwereld. We gaan op zoek naar mogelijke toekomstperspectieven waar landschappelijk-ecologische en landbouweconomische doelstellingen samenkomen, naar toekomstbestendige landbouwlandschappen. Om de complexiteit van de landbouwuitdagingen (organisatorisch, technisch, socio-economisch…) in de vingers te krijgen en met de nodige nuance te benaderen, betrekken we het departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) bij het onderzoek.

Als basis voor het ontwerpend onderzoek naar landbouw en voedselproductie gebruiken we de denkoefening ‘Farmers of the Future’, geïnitieerd door het onderzoekscentrum van de Europese Commissie. We willen de toekomstige profielen van landbouwers die in dit onderzoek geïdentificeerd werden, ruimtelijk vertalen en uittesten in twee onderzoeksregio’s, om te verbeelden welk nieuw landbouwlandschap dit kan opleveren. Op die manier trachten we een bijdrage te leveren aan het debat over het landbouwlandschap van de toekomst.

Als testgebieden kozen we voor het werkingsgebied van de intercommunale Leiedal en (een stuk van) de Voorkempen. In beide gebieden werkt een lokale stakeholder actief rond respectievelijk productieve landschappen (Leiedal) en de verankering van de landbouwer in het landschap (Provincie Antwerpen). Het ontwerpend onderzoek zal extra voeding en inspiratie opleveren voor deze trajecten. Voor elk van beide testgebieden zal een ontwerpteam worden aangesteld.