Toewijzing van masterplannen voor 9 schoolsites uit de inhaaloperatie scholenbouw

De Vlaamse Bouwmeester en de Vlaamse minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke hebben het initiatief genomen om een masterplan en/of haalbaarheidsstudie te laten uitwerken voor een tiental schoolsites uit de inhaaloperatie scholenbouw via DBFM (Design-Build-Finance-Maintain). Minister Vandenbroucke heeft hiervoor een budget van 250.000 euro vrijgemaakt.

In een eerste fase selecteerde het Team Vlaams Bouwmeester 9 schoolsites uit de 211 projecten van het DBFM-programma. Hierbij speelde de complexiteit van de voorliggende situatie een doorslaggevende rol. In een tweede fase, die zopas is afgerond, zorgde de Vlaamse Bouwmeester voor de aanbesteding van de masterplannen. Via een 'onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking' werd voor elk van de schoolsites een passend ontwerpteam aangesteld.