Studiedag 'Hybride woningmarkt' op 3 oktober 2014

Op vrijdag 3 oktober 2014 organiseert de Intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving een studiedag over de ‘Hybride Woningmarkt’.
Sinds 2011 werkt de streekintercommunale IGEMO aan dit nieuwe/innovatieve concept dat zich situeert tussen de klassieke private huur- en eigendomsmarkt. Je huurt een woning van een (coöperatieve) vennootschap, waarvan je mede-eigenaar bent. Als huurder kan je flexibel verhuizen, krijg je een levenslange woonzekerheid en heb je geen zorgen over het eigenaarsonderhoud. Bovendien bouw je via aandelen in de coöperatie, en het rendement hierop, geleidelijk kapitaal op.
Wanneer is dit concept haalbaar en interessant voor de bewoners, voor de overheden en levensvatbaar voor de coöperatie? Hoe verhoudt de hybride woningmarkt zich tot de private huur en eigendomsmarkt? Op de studiedag in Mechelen worden de resultaten van de haalbaarheidsstudie en de daarbij horende publicatie voorgesteld. Een vertegenwoordiger van de Vlaams Bouwmeester maakte deel uit van de stuurgroep voor de haalbaarheidsstudie.