Resultaten Pilootprojecten Kunst in Opdracht voorgesteld Bekijk publicatie, beeldreportages en vitrine-expo in Atelier Bouwmeester

Samen met Kunstenpunt en het Departement Cultuur, Jeugd en Media  nam het Team Vlaams Bouwmeester in 2014 het initiatief voor Pilootprojecten Kunst in OpdrachtOnder het motto ‘Meer dan object’ werden opdrachtgevers en kunstenaars uitgedaagd om nieuwe, eigentijdse pistes te ontwikkelen rond kunst in opdracht voor de publieke ruimte. De selectie van de projecten en de begeleiding ervan gebeurde door een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de drie partners, een coördinator en twee externe deskundigen (kunstenaar Rudy Luijters en Jeroen Boomgaard, lector Kunst in de publieke ruimte aan de Gerrit Rietveldacademie te Amsterdam).  

Na een intensief begeleidingstraject en monitoring van het realisatieproces formuleert de stuurgroep nu 8 aanbevelingen voor beleid en praktijk. Deze aanbevelingen vonden hun neerslag in een publicatie die ook de realisaties van de 5 pilootprojecten documenteert. 

Het vierjarige begeleidingstraject heeft de stuurgroep gesterkt in de overtuiging dat kunst kan bijdragen aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Artistieke ingrepen kunnen de publieke ruimte opladen met betekenis, en laten ook burgers die zelden of nooit op eigen initiatief in aanraking komen met kunst, delen in de kunstbeleving. De ontwikkeling van een hedendaagse visie op en aanpak van kunst in de publieke ruimte belangt dus iedereen aan. De erkenning van het maatschappelijk belang van kunst in de publieke ruimte waarin elke burger zich dagelijks beweegt, veronderstelt een professionele aanpak van kunstopdrachten en een stimulerend kunstopdrachtenbeleid

Publicatie

Bekijk hier de volledige publicatie ‘Naar een stimulerend kunstopdrachtenbeleid voor de publieke ruimte in Vlaanderen: 8 aanbevelingen voor beleid en praktijk’. een exemplaar bestellen kan via de website van de pilootprojecten Kunst in Opdracht

Beeldreportages

De kunstprojecten in Genk en Aalst werden reeds gerealiseerd. Je kan de reportages hier bekijken. 

Vitrine expo Atelier Bouwmeester

Van 7 december 2018 tot 18 januari 2019 loopt in het Atelier Bouwmeester een vitrinepresentatie over het traject Pilootprojecten Kunst in Opdracht ‘Meer dan object’. 

 

Het traject Pilootprojecten Kunst in Opdracht ‘Meer dan object’ is onderdeel van een proces van beleidsontwikkeling rond kunst in opdracht in de publieke ruimte. Onder het motto ‘Meer dan object’ werden opdrachtgevers en kunstenaars uitgedaagd om nieuwe, eigentijdse pistes te ontwikkelen rond kunst in opdracht voor de publieke ruimte.  

De Kunstcel is een entiteit bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid en verbindt het kennisnetwerk van actoren in Vlaanderen die zich verhouden tot de materie Kunst inOpdracht in de publieke ruimte. Via beleidsontwikkeling, eerstelijnsadvies, kennisopbouw en organisatie van kennisdeling wil de Kunstcel de praktijk opvolgen en goed opdrachtgeverschap bevorderen door de realisatie van kwaliteitsvolle kunstopdrachten in de publieke ruimte in Vlaanderen te stimuleren.