Project in de kijker: een genereus gemeenschapscentrum voor Lubbeek (OO 1606)

De gemeente Lubbeek heeft de bouw van het nieuwe gemeenschapscentrum, aanpalend bij het gemeentehuis, toegewezen aan Dierendonckblancke architecten. Met hun landschappelijke ingreep creëren de ontwerpers niet alleen een veelzijdig cultureel gebouw. In één beweging laden ze de bestaande, losvaste verzameling van voorzieningen op met een bijzondere publieke plek. Op die manier fungeert het gevraagd cultureel platform niet enkel figuurlijk, maar ook letterlijk als bindmiddel in het weefsel van deze middelgrote, landelijke gemeente.