Project in de kijker: een ‘muurbloem’ op de rand van het grootdok in Gent (Open Oproep 1702)

De opdracht voor de nieuwbouw van de Dienst Schipperij in de Gentse haven is zopas toegewezen aan het jonge Brusselse ontwerpbureau TETRA.  Het gaat om een bescheiden, maar ambitieus project op het raakvlak van stad en haven. In afwachting van het prestigieuze haveninformatiecentrum, wil het Havenbedrijf Gent het nieuwe dienstgebouw voor de Schipperij combineren met een ontvangstruimte voor klanten en bezoekers. Dit kleine bouwproject moet alvast de rol van uithangbord voor de haven op zich nemen, wat absoluut niet evident is in de grootschalige omgeving van het geïndustrialiseerde havenlandschap.