Plenum FeBAR1

Eerste Plenum 'Faculteit & Beroep Architectuur' op 22 november 2013, 9.00 u. – 17.30 u.

Plenum FeBAR1

Georganiseerd door de Faculteit Architectuur van de KU Leuven.

Atelier Bouwmeester, Galerij Ravenstein 54-59, 1000 Brussel

De integratie van het Vlaamse architectuuronderwijs in de universiteiten zorgt voor de grootste hervorming van de laatste decennia. En de rol van architecten, interieurarchitecten en stedenbouwers is onderhevig aan een toenemende technische en maatschappelijke complexiteit. In de beide geledingen wordt regelmatig heftig gedebatteerd over deze veranderingen, maar structureel overleg ontbreekt.

De snelheid waarmee de veranderingen gepaard gaan zorgen er wellicht voor dat er geen tijd lijkt te zijn voor verbeteringen in de communicatie tussen alle betrokken partners, in het brede domein van de discipline architectuur

Het eerste plenum FeBAR wil de communicatie bevorderen in twee richtingen: vanuit het beroepsveld richting de universiteit en omgekeerd. Alleen door bruggen te maken kunnen we van elkaar leren. 

De op 14 juni 2013 door de NAV georganiseerde 'Staten-Generaal van het Architectuuronderwijs' is dus zeker niet vrijblijvend geweest.

Belangrijke vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen, de Orde van Architecten, de verschillende beroepsverenigingen, de beroepspraktijk, het Vlaams Architectuurinstituut, de VRP, het team Vlaams Bouwmeester en A+ nemen het woord op 22 november. Alle mogelijke uitdagingen, bekommernissen, ambities en mogelijke conflicten zullen ter sprake komen.

Op het einde van de dag geven we een aanzet voor een mooie vorm van duurzaam en structureel overleg.

Het aantal deelnemers is beperkt, gelieve U dan ook in te schrijven via www.events-architectuur.be

Programma 

Moderator - Wim Goossens (KU Leuven)

9.00 u.:   Ontvangst en koffie

9.20 u.:   Welkom en inleiding

Door Dag Boutsen, decaan Faculteit Architectuur KU Leuven

9.45 u.: Het beroepsveld aan het woord, deel 1

Kati Lamens (NAV)
Bruno Delva (BVA), profielen en noden, een getuigenis

10.15 u.: Het onderwijslandschap vandaag, deel 1
Saidja Heynickx (UHasselt), academisch onderwijs
Johan Rutgeers (KU Leuven), studieplatformen
Tijl Vanmeirhaeghe (UGent) (onder voorbehoud)

11.00 u.: Koffiepauze

11.20 u.: Het beroepsveld, deel 2

Stefan Martens (AINB), de interieurarchitect van de toekomst
Jos Leyssens (ACE), architectendiploma's
Johan De Walsche (UAntwerpen), to 'b' or to 'b': 'building or bildung'?

12.20 u.: Het onderwijslandschap, deel 2

Carl Bourgeois (KUL), Nood aan een 'Praktijkkader' in academisch onderwijs

12.50 u.: Lunch

14.00 u.: De bouwmeester aan het woord

Peter Swinnen (Vlaams Bouwmeester), antwoordt op een paar vragen

14.20 u.: Kunst, cultuur, interieur, en een bond

Sylvie Bruyninckx (BVA), een Bond(genootschap)
Pieter T'Jonck (Auteur), Architectuur en kunsten
Ward Verbrakel (KU Leuven & A+), Opleidingen als cultureel vormend
Dirk Janssen (UAntwerpen), 3NEXUS: onderwijs – onderzoek – praxis

15.20 u.: Positie van het beroep en stages

Leo van Broeck (FAB), positie van het beroep
Peter Ketsman (Orde Architecten), stage als noodzakelijke brug
Jan Schreurs (VRP & KU Leuven)

16.00 u.: Koffiepauze

16.20 u.: Beschouwing

Christoph Grafe (VAi), architectuuronderwijs vanop een afstand

16.50 u.: Panelgesprek

17.20 u.: Oprichting van een informeel en pluralistisch platform, dat openstaat voor institutionele en individuele leden, die zich inzetten voor ruimte voor vernieuwing in het architectuuronderwijs en de architectuurpraktijk.

17.30 u.: Afronding en receptie