Oproep aan onderzoeksteams ‘Metabolisme van Antwerpen’

‘Metabolisme van Antwerpen, stad van stromen’ onderzoekt hoe onder meer goederen, biomassa, afval, energie, mensen, lucht en data zich in en rond de stad Antwerpen bewegen. Hoe beïnvloeden deze stromen de levenskwaliteit en welke fysieke, directe en indirecte relaties bestaan er in ruimtelijke zin? Waar liggen de meeste opportuniteiten om mee verder te werken? Hoe kan dit inzichtelijk en bruikbaar gemaakt worden en richting geven aan beleid en maatschappelijke betrokkenen? Het analyseren, begrijpen en leren gebruiken van het concept ‘metabolisme van de stad’, zijn structuur, het ecosysteem in brede zin en de tekortkomingen en sterke punten ervan, geeft concrete aanknopingspunten voor een  veerkrachtigere stad.  Deze eerste onderzoeksopdracht – bedoeld om inzicht te verwerven in het metabolisme – moet kennis opleveren en opgaven formuleren voor een later te publiceren, tweede opdracht van ontwerpend onderzoek naar potentiële transities in de stadsregio Antwerpen.

De studie is een samenwerking tussen het Team Vlaams Bouwmeester, Ruimte Vlaanderen, OVAM, Stad Antwerpen en het Havenbedrijf Antwerpen NV.

Voor dit onderzoek naar het stedelijk metabolisme gaan we op zoek naar interdisciplinaire onderzoeksteams die in nauw overleg met de opdrachtgevers, experten en stakeholders aan de slag zullen gaan.

De studie loopt van september 2016 tot mei 2017.

Indienen van offertes kan tot 7 september 2016.