Open Oproep Stedelijk zwembad Oostende: tentoonstelling maquettes, artikel in A+ en debat

Vanaf dinsdag 19 april tot en met 31 mei zijn in het Atelier Bouwmeester de maquettes te zien die werden gemaakt in het kader van de Open Oproep procedure voor de renovatie en uitbreiding van het Stedelijk Zwembad in Oostende,  een ontwerp  van Paul Felix en Jan Tanghe uit 1970.

In de loop van de procedure zijn de visie op het toekomstige zwembad en de doelstelling voor de site aan de Koninginnelaan dermate gewijzigd, dat het Oostendse stadsbestuur ervoor heeft geopteerd de Open Oproep procedure stop te zetten. Inmiddels heeft het bestuur ook beslist elders een nieuw zwembad te bouwen. Het ontwerpend onderzoek dat in het kader  van de Open Oproep is gevoerd, boet door deze nieuwe wending allerminst aan relevantie in, maar kan juist inzichtelijk maken wat in dit complexe dossier zoal op het spel staat. 

Voor het volgende nummer van A+ met als thema (Re)think Preservation, dat op 18 april verschijnt, schreef Paul Vermeulen in opdracht van het Team Vlaams Bouwmeester een bijdrage waarin hij die inzet deskundig toelicht. Op 20 april organiseren A+ en Oostende Werft tevens een debatavond in Oostende over de kwestie. Aan tafel zitten Pieter T’Jonck (hoofdredacteur A+), Stefan Devoldere (waarnemend Vlaams Bouwmeester en voorzitter Stadsatelier Oostende), Paul Vermeulen (architect, voorzitter commissie A.be erfgoed) en Paul Deroose (landschapsarchitect).