IABR in Rotterdam én Brussel

Op 1 juni 2018 opende de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam haar achtste editie, het eerste deel van het tweeluik IABR–2018+2020–THE MISSING LINK, in één keer in twee steden: Rotterdam én Brussel. De hoofdtentoonstelling in Rotterdam is tot en met 8 juli 2018 te zien in het HAKA-gebouw, een rijksmonument in het Merwe-Vierhavensgebied (M4H), waar zich ook een uitgebreid programma zal afspelen. In diezelfde periode én in het najaar is het World Trade Center in de Noordwijk in Brussel de locatie voor een tweede tentoonstelling en programmatie onder de titel You are here.

IABR–2018+2020–THE MISSING LINK: één programma, twee biënnales

George Brugmans, bestuurder-directeur van de IABR, heeft de edities van 2018 en 2020 volledig in het teken geplaatst van de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties en het Klimaatverdrag van Parijs. Van 2017 tot en met 2020 werken de IABR en drie curatoren, de Nederlandse Rijksbouwmeester Floris Alkemade, de Vlaamse Bouwmeester Leo van Broeck en Joachim Declerck, oprichter en partner van Architecture Workroom Brussels, aan één doorlopend onderzoeksprogramma voor twee biënnales. Doel is om eerst in de eigen delta en vervolgens wereldwijd denk-, initiatief- en ontwerpkracht te mobiliseren voor een proces van ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke transformaties die nodig zijn voor de transitie naar een duurzame leefomgeving. Met een heldere oproep aan ontwerpers: denk na over de toekomst, niet in termen van een dreigend verlies maar van maatschappelijke en ecologische winst.

Rotterdam

De hoofdtentoonstelling, The Missing Link, in het HAKA-gebouw, is een beeldende zoektocht naar de essentiële, nog ontbrekende schakel die ons in staat moet stellen de noodzakelijke transitie aansprekend en overtuigend vorm te geven, zó dat er ook daadwerkelijk en met voldoende snelheid verandering op gang komt. Tot en met 8 juli organiseren de IABR en haar partners in het HAKA-gebouw en het omliggende M4H-gebied ook een programma met debatten, werksessies, lezingen, workshops, conferenties, presentaties, fietstours en rondleidingen. Zo zijn – onder meer - ruim 40 praktijken verenigd in het door de IABR samen met Architecture Workroom Brussels en de teams van beide Bouwmeesters opgezette Delta Atelier. In acht werksessies wordt toegewerkt naar een grote gezamenlijke werkconferentie die aan het einde van de biënnale de agenda zal formuleren voor het driejarig onderzoekstraject, waarvan in 2020 de resultaten worden gepresenteerd.

Brussel

You Are Here is het Brusselse programma van tentoonstellingen, stadsdebatten en werksessies in het kader van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK. Van 2 juni tot 11 november 2018 wordt het Brusselse World Trade Center (WTC I) met zijn leegstaand winkelcentrum getransformeerd tot podium en open werkplaats. Een test-site voor de transformatie van de Noordwijk, Brussel, Vlaanderen, de hele delta en de wereld. Het programma biedt inspiratie en ondersteuning om samen met meer dan 400 actoren te werken aan de grootste opgave van onze tijd: hoe passen we onze manier van wonen, werken en bewegen zo aan dat we de klimaatdoelen écht kunnen halen? Het gebouw verandert als het ware in een Wereld Transformatie Centrum. Hier wordt de toekomst realistisch.

Rotterdam

HAKA-gebouw
Vierhavensstraat 38
3029 BE Rotterdam

1 juni – 8 juli 2018

Van dinsdag t/m zondag van 10u tot 17u

https://www.iabr.nl/

  

you are here

Brussel

WTC I

Koning Albert II-laan 28-30

1000 Brussel

 

Fase #1

02/06/18 – 06/07/18

Openingsuren expo

van woensdag tot zondag van 13u tot 18u en op donderdag van 13u tot 21u

Fase #2

14/09/18 – 11/11/18

www.youarehere.brussels