Expo Future of Government 2030+ Opening op vrijdag 29 maart, 17u, Atelier Bouwmeester

Van 30 maart tot 13 mei is in het Atelier Bouwmeester een tentoonstelling te zien over de toekomst van de overheid. ‘Future of Government 2030+, A Citizen Centric Perspective on New Governance Models’ is een project van het Joint Research Centre van de Europese Commissie. U bent van harte uitgenodigd voor de opening op vrijdag 29 maart om 17u.

Vlaanderen staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Die vragen om grootschalige veranderingen op het vlak van cultuur, structuur, systemen en praktijken. Visie 2050, de toekomstvisie van de Vlaamse Regering, schetst een beeld van een maatschappij die sociaal, open, veerkrachtig en internationaal is, van een samenleving die op een innovatieve en duurzame manier welvaart en welzijn creëert, en van een regio waarin iedereen meetelt.

De Visie 2050 stelt zeven prioriteiten om de noodzakelijke transities sneller te kunnen realiseren. Die transities zijn ook van invloed op de interactie tussen burgers en overheid. Ze beïnvloeden de manier waarop mensen werken, wonen en samenleven en kunnen leiden tot nieuwe vormen van bestuur en democratie.

De tentoonstelling Future of Government 2030+, A Citizen Centric Perspective on New Governance Models schetst vier verschillende toekomstbeelden die ontwikkeld zijn door het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie. Het JRC deed dit door de kracht van ontwerp te koppelen aan methodieken voor het betrekken van stakeholders en burgers: participatieve workshops, gespreksrondes, processen gericht op ideevorming en prototyping, en online debatten.

Die vier toekomstbeelden zijn het resultaat van creatieve sessies met 130 burgers, diverse stakeholders van bedrijven en maatschappelijke organisaties, en meer dan 100 ontwerpstudenten, op diverse plaatsen in Europa. De expo heeft als doel om dialoog en debat te stimuleren over de interactie tussen burger, maatschappij en overheid. Meer informatie is terug te vinden in het bijbehorend rapport.

De vitrinetentoonstelling omvat onder meer door studenten ontworpen prototypes en videomateriaal.

De tentoonstelling is een initiatief van het Joint Research Centre in samenwerking met DG CNECT van de Europese Commissie, gepresenteerd door het Departement Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid en het Team Vlaams Bouwmeester.