De kandidaten voor de projecten in Open Oproep 36 zijn bekend 499 kandidaturen voor 9 projecten

Op zondag 26 augustus liep de termijn voor de kandidaatstelling voor Open Oproep 36 ten einde. De kandidaten voor de verschillende projecten zijn nu bekend. De lijsten zijn te raadplegen via de verschillende projectfiches.

In totaal ontving het Team Vlaams Bouwmeester 499 kandidaturen voor 9 projecten. 300 kandidaturen werden ingediend door een bureau, 199 kandidaturen door een tijdelijke vereniging. Uitschieter was het project voor het Designmuseum Gent met 96 kandidaturen.

In de volgende stap zullen de opdrachtgevers de teams selecteren die gevraagd worden om een offerte in te dienen. De opdrachtgevers maken deze selectie in samenspraak met de Vlaamse Bouwmeester. De timing van de selectieprocedure is afhankelijk van de timing van de verschillende opdrachtgevers, de stand van zaken van het projectdossier en de projectdefinitie. Via de projectfiches kan u de timing van de verschillende projecten raadplegen.

Het Team Vlaams Bouwmeester wenst alle kandidaten te danken voor hun kandidatuurstelling en voor het vertrouwen in de Open Oproep.

Open Oproep 36

Projectenoverzicht

 

Selecteer het project naar keuze. U kan de lijst terugvinden onder de titel 'downloads'