100 jaar sociaal wonen met sociaal wonendag op zondag 13 oktober 2019 Meesterproef 2019 Sociaal Wonen: jonge ontwerpers gezocht voor sociale woningprojecten van morgen

In 2019 bestaat sociaal wonen 100 jaar: in 1919 werd de ‘Nationale Maatschappij voor Goedkope Woning en Woonvertrekken’ opgericht. Daarom organiseren de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) en 40 sociale huisvestingsmaatschappijen op zondag 13 oktober de Sociaal Wonendag, waarop meer dan 50 projecten worden opengesteld. Het jubileum vormt voor het Team Vlaams Bouwmeester ook de gedroomde aanleiding om de Meesterproef 2019 in het teken te plaatsen van Sociaal Wonen. Jonge ontwerpers kunnen zich nu kandidaat stellen.

Sociaal wonen is veel meer dan bakstenen. Het is ook buurten maken, een plaats creëren waar mensen samenleven, elkaar kennen en bij elkaar binnenspringen. Om 100 jaar sociaal wonen te vieren, organiseren VMSW samen met VVH en meer dan 40 collega-huisvestingsmaatschappijen, de Sociaal Wonendag op zondag 13 oktober. Op die dag worden innovatieve sociale woonprojecten, werven, bijzondere samenwerkingen,… getoond aan het grote publiek. Het is waardevol patrimonium, dat vaak vooruitstrevende elementen en ingrepen van grote bouwkundige meesters introduceerde. Sociale woningbouw is altijd al een proeftuin geweest voor vernieuwende opvattingen, methoden en modellen. Maar sociaal wonen is ook buurten maken, een plek waar mensen samenleven en elkaar echt ontmoeten. Logisch, want sociale buurten zorgen voor minder eenzaamheid, een sterkere verbondenheid, en een hoger veiligheidsgevoel. 

Tijdens dit jubileumjaar biedt het Team Vlaams Bouwmeester samen met VMSW en VVH de mogelijkheid aan jonge ontwerpers om via de Meesterproef mee te bouwen aan het sociaal wonen van morgen. Met de Meesterproef van de Vlaamse Bouwmeester krijgen recent afgestudeerde architecten en beloftevolle jonge kunstenaars de kans om een publieke opdracht te realiseren. De jonge deelnemers worden hierbij intensief begeleid door een aantal ervaren meters en peters. Met de Meesterproef 2019 wordt het thema ‘sociaal wonen’ centraal gesteld. Geïnteresseerde jonge ontwerpers kunnen zich kandidaat stellen via de website meesterproef.vlaanderen

Meer info

Sociaal wonendag:

  • Ontdek het volledige programma op sociaalwonendag.be Of vraag meer info via Lieselot Laureyns op het nummer 02 505 44 22
  • https://sociaalwonendag.be/

Meesterproef 2019 Sociaal Wonen: