10 jaar Vlaams Bouwmeester: een stand van zaken en een vooruitblik.

Sinds het aantreden van de eerste Vlaams Bouwmeester in 1999 heeft architectuur en het publieke domein in Vlaanderen erg aan belang gewonnen. De architectuurreflex, het idee dat iedere beslissing een ruimtelijke of architecturale beslissing inhoudt, heeft steeds meer ingang gevonden. De kwaliteit van de architectuur gaat er zienderogen op vooruit en het succes van initiatieven als de Open Oproep, Prijs Bouwheer, enz. neemt gestadig toe. Toch is Vlaams Bouwmeester Marcel Smets ervan overtuigd dat de architectuurreflex nog evidenter moet worden als Vlaanderen een degelijk en toekomstgericht architectuurbeleid wil voeren.