©Google 2014

©Google 2014

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant - ©Tim Van de Velde

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant

Productief water

Veekwekerij Hoeve De Waterkant is gelegen nabij natuurgebied en wachtbekken Schulensbroek in Herk-De-Stad. Door zijn ligging kent de hoeve een waterproblematiek. Veelvuldig overstromingen en vernatting van de gronden bemoeilijken de activiteiten. De initiatiefnemers van dit project zijn daarom op zoek naar een nieuwe harmonie tussen een leefbaar landbouwbedrijf, met een maatschappelijke rol van wateropvang in samenwerking met de omliggende natuurgebieden en –verenigingen. Dit pilootproject wil onderzoeken hoe landbouw, water en natuur ten dienste van elkaar kunnen staan. Het biedt experimenteerruimte aan nieuwe voorstellen over boeren in waterrijk gebied, maar ook kavelruil of andere oplossingen worden niet uitgesloten. Een combinatie van toeristische activiteiten met respect voor de natuurwaarden, en de nog gedeeltelijke leegstand van de hoeve biedt bovendien heel wat mogelijkheden voor een creatieve oplossing waarbij water, natuur, landbouw en toerisme sterke troeven worden.

De situatie van deze boerderij is geen alleenstaand geval. Water is een uitdaging waar in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid nog veel meer landbouwers mee te maken zullen krijgen. Het project biedt kansen om na te gaan hoe een landbouwer via de ontwikkeling van een aangepaste landbouwuitbating kan omgaan met water, eerder dan te moeten vechten tegen een water-‘probleem’. De toestand van deze boerderij en de vraag naar een eventuele uitbreiding van de zorgfunctie opent bijkomende perspectieven. Aangezien de opdracht zowel juridisch als sociaal-ruimtelijk complex is, en een maatschappelijk nut inhoudt, wordt dit project geselecteerd.

PPPL5 - Herk-De-Stad - Hoeve De Waterkant Veekwekerij Hoeve De Waterkant

Plaats

Hoeve De Waterkant en omgeving (Schulensbroek), Vroentestraat 1, 3540 Herk-de-Stad

Initiatiefnemer

Familie Mees

Thema

Het project biedt kansen om na te gaan hoe een landbouwer via de ontwikkeling van een aangepaste landbouwuitbating kan omgaan met water, eerder dan te moeten vechten tegen een water-‘probleem’.