Synthesekaart Labo Ruimte Gent, transitie in mobiliteit en ruimte Synthesekaart Labo Ruimte Gent, transitie in mobiliteit en ruimte

Met het LABO RUIMTE onderzoek ‘Gent, transitie in mobiliteit en ruimte’ willen we op de ruime Gentse stadsregio een aantal toekomstscenario's voor een polycentrische, combi-mobiele stadsregio uittesten. Wat zijn mogelijke scenario's en principes om in de stadsregio een grotere samenhang tussen ontwikkelingen in mobiliteit (Mobility as a Service / gedeelde mobiliteit) enerzijds en ruimtelijke knooppunten anderzijds te stimuleren? Hoe ontwikkelt de stadsregio een veerkrachtig netwerk waarin vlot geschakeld wordt tussen duurzame en gedeelde vervoersmodi? Hoe koppelen we ruimtelijke ontwikkelings- en verdichtingsvraagstukken aan dit toekomstige mobiliteitsmodel?

Gent, transitie in mobiliteit en ruimte

Op de ruime Gentse stadsregio testen we in LABO RUIMTE een aantal toekomstscenario’s uit voor een polycentrische, combi-mobiele stadsregio.

Alliantie
  • Departement Omgeving
  • Team Vlaams Bouwmeester
Fasering

Het onderzoek loopt van december 2019 tot januari 2020

Onderzoeksteam

Tractebel, 51N4E, Granstudio, VUB-Cosmopolis, Scelta Mobility

Downloads

Labo ruimte transitie in mobiliteit en ruimteRapport perceel 1 – literatuurstudie en kaartenatlas