OO4205 visiebundel ©Cluster, Studio Paola Viganò

OO4205 visiebundel ©Cluster, Studio Paola Viganò

OO4205 visiebundel ©Cluster, Studio Paola Viganò

OO4205 visiebundel ©Cluster, Studio Paola Viganò

OO4205 visiebundel ©Cluster, Studio Paola Viganò

OO4205 visiebundel ©Cluster, Studio Paola Viganò

OO4205 visiebundel ©Cluster, Studio Paola Viganò

OO4205 visiebundel ©Cluster, Studio Paola Viganò

OO4205 visiebundel ©Cluster, Studio Paola Viganò

OO4205 visiebundel ©Cluster, Studio Paola Viganò

OO4205 visiebundel ©Cluster, Studio Paola Viganò

OO4205 visiebundel ©Cluster, Studio Paola Viganò

OO4205 visiebundel ©Cluster, Studio Paola Viganò

OO4205 visiebundel ©Cluster, Studio Paola Viganò

Laureaat: CLUSTER landschap en stedenbouw, Studio Paola Viganò

De studieopdracht voor de opmaak van het ruimtelijk masterplan ‘vestinggordel Dendermonde’ met participatieluik werd gegund aan de tijdelijke vereniging CLUSTER landschap en stedenbouw, Studio Paola Viganò. Met het concept ‘Teneramonda Palimpsest’ formuleert het team een heldere en krachtige toekomstvisie voor Dendermonde als unieke, gedenkwaardige versterkte stad.

Het team onderscheidt vier thema’s: ecologie, watersystemen, toegankelijkheid en programma. Doel is niet de reconstructie van een verloren landschap: Dendermonde moet een levendig palimpsest worden met elementen uit verschillende historische periodes. Tegelijkertijd krijgt de stedelijke ruimte een nieuwe kwaliteit en wordt het stadsbeeld versterkt aan de hand van meerdere verhalen.

Drie ruimtelijke benaderingen worden in de visie samengebracht: de vestinggordel als een parksysteem, als drager van stedelijke voorzieningen en als een collectie historische fragmenten. De vestingring kan zo een prachtige boulevard worden die continuïteit biedt, de publieke ruimte versterkt en de parkzones opnieuw met elkaar verbindt en ecologisch versterkt. Het vestinglandschap wordt weer een integraal onderdeel van de hedendaagse en toekomstige stad.

De historische fragmenten die verspreid liggen langs het vestingtracé vormen de rode draad van de hele vestinggordel. Het pad aan de binnenzijde van de vesting, waar vroeger de gracht lag, zal stapsgewijs worden omgevormd tot een prachtige promenade voor omwonenden en bezoekers. 

Het masterplan zet ook sterk in op het realiseren van een modal shift en de transitie naar een duurzame stad. Er worden aangename verbindingen gecreëerd zodat de bewoners van de omliggende woonwijken vlot het stadshart kunnen bereiken. Voor het herstel van het watersysteem, op ecologisch vlak én in functie van klimaatadaptatie, worden een aantal interessante pistes geformuleerd voor verder onderzoek.

De stad wil ook een achttal zogenaamde ‘aanvalszones’ opnieuw vorm geven om het verhaal van de vestingstad Dendermonde goed te kunnen vertellen. Voor de Mechelse Poort ontwierp het team alvast een prikkelende openbare ruimte, via een reconstructie van de Dendermonding, met een markt- en evenemententerras aan de Schelde en een vergroting van het getijdenlandschap. De vorm van dit terras verwijst naar het verdwenen Bastion II. De bijkomende ruimte voor getijdennatuur volgt de oorspronkelijke vorm van de vestingwerken.

Voor het participatieve luik en de communicatie werkt het ontwerpteam samen met Createlli.

Dendermonde OO4205

De volledige studieopdracht voor de opmaak van het ruimtelijk masterplan ‘vestinggordel Dendermonde’ met participatieluik

Status project
Genomineerden