Visievoorstel Open Oproep 4104 voor de nieuwbouw van een school met sporthal te Sledderlo in Genk

OO4104 visiebundel ©KOMAAN! architects, p.ed architecten

OO4

OO4104 visiebundel ©KOMAAN! architects, p.ed architecten

Visievoorstel Open Oproep 4104 voor de nieuwbouw van een school met sporthal te Sledderlo in Genk

OO4104 visiebundel ©KOMAAN! architects, p.ed architecten

Visievoorstel Open Oproep 4104 voor de nieuwbouw van een school met sporthal te Sledderlo in Genk

OO4104 visiebundel ©KOMAAN! architects, p.ed architecten

Visievoorstel Open Oproep 4104 voor de nieuwbouw van een school met sporthal te Sledderlo in Genk

OO4104 visiebundel ©KOMAAN! architects, p.ed architecten

Visievoorstel Open Oproep 4104 voor de nieuwbouw van een school met sporthal te Sledderlo in Genk

OO4104 visiebundel ©KOMAAN! architects, p.ed architecten

Visievoorstel Open Oproep 4104 voor de nieuwbouw van een school met sporthal te Sledderlo in Genk

OO4104 visiebundel ©KOMAAN! architects, p.ed architecten

Visievoorstel Open Oproep 4104 voor de nieuwbouw van een school met sporthal te Sledderlo in Genk

OO4104 visiebundel ©KOMAAN! architects, p.ed architecten

Visievoorstel Open Oproep 4104 voor de nieuwbouw van een school met sporthal te Sledderlo in Genk

OO4104 visiebundel ©KOMAAN! architects, p.ed architecten

Visievoorstel Open Oproep 4104 voor de nieuwbouw van een school met sporthal te Sledderlo in Genk

OO4104 visiebundel ©KOMAAN! architects, p.ed architecten

Visievoorstel Open Oproep 4104 voor de nieuwbouw van een school met sporthal te Sledderlo in Genk

OO4104 visiebundel ©KOMAAN! architects, p.ed architecten

Laureaat: KOMAAN! architecten , p.ed architecten

De studieopdracht voor het bouwen van een nieuwe school in de wijk Sledderlo te Genk werd gegund aan het tijdelijk maatschap KOMAAN! architects en p.ed architecten, met in onderaanneming: Buro Lubbers, Peritas en PS Acoustics.

De locatie van de nieuwe school aan de rand van een beboste omgeving vraagt een omzichtige aanpak. Het team kiest voor een inplanting die het behoud van de waardevolle bomen garandeert. Het wordt een school in het bos en niet ernaast. Het volledige schoolprogramma wordt georganiseerd binnen een rechthoekige perimeter die wordt begrensd door drie afzonderlijke paviljoenen: de sporthal, de klaslokalen van de lagere school en de kleuterklassen in combinatie met ondersteunende functies. De resulterende figuur is doorwaadbaar en coherent. De gebouwen zijn verbonden door een overdekte ruimte die tevens een tweede speelplaats oplevert, zodat er op maaiveldniveau weinig verhard moet worden. Tussen de gebouwen ontstaan beschermde buitenruimtes die in nauw visueel contact staan met de bosomgeving en die een gevoel van veiligheid en geborgenheid geven. Kleuters en lagereschoolkinderen kunnen apart spelen, maar er is ook mogelijkheid tot ontmoeting. De ontwerpers kiezen er bewust voor om alle klassen een zicht op het bos te geven. De school wordt zo een beschermende omgeving zonder dat de connectie met het bos verloren gaat. Dat dringt immers door tot in de afgebakende buitenruimtes. De school krijgt een uitnodigend voorplein dat zowel ruimte biedt voor ontmoeting als voor spel, verpozing en sport.

Met dit concept zal de school zich voluit kunnen profileren als een hedendaagse leeromgeving met veel aandacht voor beweging en natuur. Dankzij de heldere positionering van de toegangen en de slimme schakeling van de paviljoenen kan het gebouw ook breed gebruikt worden voor en door de wijk.

Genk OO4104

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van een school met sporthal te Sledderlo

Status project
Genomineerden