Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem

Sitefoto OO4103 Kappaertsite Zwevegem ©Tim Van de Velde

Locatiefoto projectsite OO4103 Kappaertsite Zwevegem

Locatiefoto projectsite OO4103 Kappaertsite Zwevegem

Projectomschrijving

Zwevegem is een energieke gemeente met open dorpen. Het welbevinden van kinderen en jongeren is de ultieme barometer voor een gezonde woonomgeving, een democratische gemeenschap en een goed bestuur. In Zwevegem vormt kindvriendelijkheid dan ook een rode draad in het beleid.

Centraal in Zwevegem ligt de Kappaertsite, naast het kanaal Bossuit-Kortrijk. Hier wenst het lokaal bestuur een creatieve onderwijs- en vrijetijdscampus te realiseren, waar onderwijs, kunstonderwijs en vakantiewerking elkaar versterken. Kinderen en jongeren staan hier centraal. We nodigen hen uit om deel te nemen aan creatieve, culturele en vrijetijdsactiviteiten, en helpen hen de competenties van de 21ste eeuw te verwerven.

De verschillende partners in dit project zijn:

 • de school voor buitengewoon lager onderwijs De Klim-Op, met basisaanbod en type 9 (autisme). De Klim-Op telt vandaag 116 leerlingen en kan toekomstgericht uitbreiden naar 165 leerlingen
 • het deeltijds kunstonderwijs, met ongeveer 900 leerlingen, grotendeels kinderen en jongeren die naschools les volgen, maar ook een 120-tal volwassenen in de namiddag en ’s avonds
 • de gemeentelijke vakantiewerking, die men wenst te centraliseren op één locatie. Tijdens de schoolvakanties nemen gelijktijdig 250 tot 300 kinderen en jongeren hieraan deel. Op woensdagnamiddag wordt een groep van gemiddeld 75 kinderen en jongeren opgevangen.

De opdracht bestaat in de opmaak van een ontwikkelingsvisie voor de campus, en de realisatie van een eerste fase. Deze eerste fase omvat het ontwerp en de realisatie van een nieuw gebouw, alsook de renovatie van twee bestaande gebouwen en een gedeelte van de omgevingsaanleg. 

Een belangrijke uitdaging bij dit project is het verzoenen van de eisen van de verschillende betrokken partijen. Het bestuur heeft namelijk de ambitie om in te zetten op maximaal gedeeld gebruik. Ontwerpers worden gevraagd om de gebouwen en lokalen polyvalent in te richten, zodat deze door meerdere partijen kunnen worden gebruikt. Duurzaamheid van de gekozen materialen en technieken is een aandachtspunt. Het project op de Kappaertsite wordt deels gerealiseerd met AGION-subsidies. De ontwerpers dienen bijgevolg ook rekening te houden met de subsidiabele bouwkost.

Bij de reconversie van de scholencampus Kappaert is een slimme herinrichting van het openbaar domein in deze omgeving van groot belang. Aan de ontwerpers wordt gevraagd om de noodzakelijke basisaanleg te realiseren (paden en toegangen, gras- en speelzones, fietsenstalling). Deze moet passen binnen de toekomstvisie van het bestuur, waarbij de doorwaadbaarheid van de site voor trage gebruikers en de koppeling aan een frisse, multifunctionele parkomgeving essentieel zijn. Een combinatie van geschakelde, aparte plekken moet ruimte bieden aan divers gebruik door verschillende groepen, zowel interne gebruikers als de brede bevolking. Denk hierbij aan schoolgaande jeugd, spelende buurtkinderen, (wachtende) ouders, een buurtfeest, natuurbeleving, rustplekken,… Verharding wordt functioneel toegepast en minimaal gehouden. Met dit alles willen we een duidelijk, veilig, groen en aangenaam kader ontwikkelen rond deze campus.

De locatie is vlot bereikbaar voor de brede groep gebruikers. Op vlak van mobiliteit willen we een verkeersluwe schoolomgeving realiseren met prioriteit voor de zwakke weggebruiker. Ook een verbinding voor fietsers wordt gecreëerd tussen Deerlijk en het centrum van Zwevegem, en een veilige wandel-fietsverbinding tussen wijk Kappaert/Stedestraat, de campus en Zwevegem centrum over het kanaal Bossuit-Kortrijk.

Aanverwante projecten

De volgende projecten maken geen deel uit van de opdracht, maar zijn er wel mee verbonden:

 • OC De Brug: na de ingebruikname van de nieuwe campus, zal de volwassenenafdeling beeld van het deeltijds kunstonderwijs hier minstens enkele jaren verder les volgen. Op deze locatie zijn renovatiewerken noodzakelijk in functie van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. Op langere termijn is het mogelijk dat de volwassenenafdeling beeld verhuist naar de Kappaertsite, in de gebouwen die momenteel door Rhizo worden gebruikt.
 • Sint-Jozef-Werkmankerk: deze kerk op de Kappaertsite wordt ontwijd en zal gebruikt worden als ontmoetingsplek voor verenigingen. Occasioneel gebruik van deze kerk is ook mogelijk voor de verschillende partners op de Kappaertsite.

Het ereloonpercentage

inbegrepen

 • Mastervisie op de site
 • Architectuur (incl. omgevingsvergunning, aanbestedingsdossier, werfcoördinatie, kwaliteitsbewaking en studiebezoeken)
 • Interieur – eerste uitrusting, waaronder vast meubilair
 • Stabiliteit
 • Technieken
 • Studie van de akoestiek
 • Veiligheidscoördinatie
 • EPB
 • Aanleg buitenruimte en omgevingsaanleg (apart ereloonpercentage)

Niet inbegrepen

 • Participatie
 • Communicatie
 • Los meubilair
 • Opmetingsplannen
 • Archeologisch onderzoek indien van toepassing

Selectiecriteria

Geschiktheid om beroepsactiviteit uit te oefenen.

Voor architectuuropdrachten moeten de kandidaten de inschrijving op de lijst van de beroepsorde van architecten (of een gelijkaardige beroepsvereniging in de Europese Unie) aantonen.

Technische en beroepsbekwaamheid

Vervolgens wordt de technische en beroepsbekwaamheid aan de hand van onderstaande selectiecriteria getoetst:

 • De algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de specifieke projectopdracht.
 • Vakbekwaamheid.
 • Relevante ervaring.

Gunningscriteria

 1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de publieke opdrachtgever, zoals ze geformuleerd zijn in het bestek:
  a. in een ruim maatschappelijk kader
  b. meer functioneel toegepast op de praktische eisen van de gebruiker
 2. de projectkost inclusief de studiekost en kostenbeheersing
 3. de aanpak van duurzaamheid
 4. de procesgerichtheid, procesbereidheid en visie op de werfopvolging
 5. de realisatietermijn

De gewichten volgens hoger gegeven opsomming van de criteria zijn: 3/3/2/1/1

Zwevegem OO4103

Volledige studie- en architectuuropdracht voor de nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen voor buitengewoon lager onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en vakantiewerking op de Kappaertsite te Zwevegem

Status project
Geselecteerde bureaus
 • BDR bureau, Carton123 architecten
 • dmvA architecten, WERK Arkitekter ApS
 • Robbrecht en Daem architecten
Locatie bouwplaats

Stedestraat 39, 8550 Zwevegem

Timing project
 • Selectievergadering: 29 mrt 2021
 • Eerste briefing: 26 apr 2021
 • Tweede briefing: 31 mei 2021
 • Indienen: 13 sep 2021
 • Jury: 24 sep 2021
Bouwheer

Gemeentebestuur Zwevegem

Contactpersoon Bouwheer

Annelies Steen

Contactpersoon TVB

Eva Amelynck

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

€9.285.000 incl. studies, uitvoering werken, erelonen, btw, omgevingsaanleg, onvoorziene kosten (incl. btw) (incl. ereloon)

Honorarium

10% voor architectuur/stabiliteit/technieken en 6% voor omgevingsaanleg

Vergoeding ontwerpers

€12.500 per kandidaat (excl. btw), 3 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten
Selectiebeslissing