OO4103 visiebundel © BDR bureau, Carton123 architecten

OO4103 visiebundel © BDR bureau, Carton123 architecten

OO4103 visiebundel © BDR bureau, Carton123 architecten

OO4103 visiebundel © BDR bureau, Carton123 architecten

OO4103 visiebundel © BDR bureau, Carton123 architecten

OO4103 visiebundel © BDR bureau, Carton123 architecten

OO4103 visiebundel © BDR bureau, Carton123 architecten

OO4103 visiebundel © BDR bureau, Carton123 architecten

OO4103 visiebundel © BDR bureau, Carton123 architecten

OO4103 visiebundel © BDR bureau, Carton123 architecten

OO4103 visiebundel © BDR bureau, Carton123 architecten

OO4103 visiebundel © BDR bureau, Carton123 architecten

Laureaat:

De studieopdracht voor de nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen voor buitengewoon onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en vakantiekampen op de Kappaertsite te Zwevegem werd gegund aan TV BDR bureau / Carton123. Het ontwerpteam deed een beroep op de onderzoeksgroep Research[x]Design van de KULeuven voor haar expertise rond buitengewoon onderwijs en autisme.

Het voorgestelde masterplan voor de campus creëert een structuur van landschapskamers op basis van de historische landbouwpercelen. Deze kamers krijgen elk hun eigen karakter en invulling, hetzij als open ruimte, hetzij als gebouw. De kamerstructuur zorgt voor een schakeling van diverse, aantrekkelijke en uitnodigende (open) ruimtes die verbonden worden door zorgvuldig gekozen zichtassen. Op deze manier slagen de ontwerpers erin om de bestaande en de nieuwe delen van de campus samen te voegen in een leesbaar geheel.

Het programma voor het nieuw gebouw werd opgesplitst in drie geschakelde kleine volumes die goed aansluiten bij de korrel van de omgeving. De drie compacte gebouwen nestelen zich om een centrale speelplaats die het 'buitenhart' vormt van de school. Hun schakeling zorgt ervoor dat er aan de buitenzijde van de gebouwen diverse buitenruimtes ontstaan die aangepast ingericht worden in functie van de doelgroep of gewenste activiteit. Daarnaast wordt ook het gedeeld gebruik van de ruimtes makkelijker beheersbaar doordat de gebouwen apart afsluitbaar zijn.

De opdrachtgever waardeert het volumespel van gebouwen en daken en het warme materialenpalet dat aansluiting zoekt bij de omgeving en de bestaande schoolgebouwen, maar de school toch een eigen karakter geeft. In het gebouwontwerp charmeren de ruime lichtinval en de buitenruimtes op elke verdieping. Ook de bijzondere gangstructuur, met ankerplekken die als rust- of oriëntatiepunt kunnen dienen, spreken bijzonder aan.

Voor de verschillende gebruikers van de gebouwen ontplooit zich een kleinschalig, overzichtelijk en huiselijk geheel. Het ontwerpteam besteedt veel aandacht aan de specifieke doelgroep van kinderen met ASS, wat zich vertaalt in het zorgvuldige ontwerp van klassen, gangen, zicht op prikkelarme buitenruimte, … Daarnaast hebben de ontwerpers oog voor het samenleven van de drie gebruikers op de site en creëren ze mogelijkheden tot ontmoeting en interactie die zeer warm onthaald worden.

Zwevegem OO4103

Volledige studie- en architectuuropdracht voor de nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen voor buitengewoon lager onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en vakantiewerking op de Kappaertsite te Zwevegem

Status project
Genomineerden