Projectomschrijving

De gemeente Zandhoven wenst een nieuw vrijetijdscentrum te realiseren dat onderdak moet bieden aan een nieuwe bibliotheek en een gemeenschaps- en jeugdcentrum. De locatie is gelegen in het centrum van Zandhoven en wordt, onder meer, gekenmerkt door enkele beschermde dorpsgezichten rondom een in cultureel en historisch opzicht waardevol plein.

Het hart van het vrijetijdscentrum is de bibliotheek, die tegemoetkomt aan de hedendaagse eisen inzake literatuur, kennisverwerving, ontmoeting en cultuur. Vandaag is een bibliotheek meer dan een verzameling boeken die men ter plaatse kan lezen en ontlenen: het is een plek voor cultuurbeleving en kennisdeling.

De huidige site, die recent eigendom werd van de gemeente Zandhoven, deed in het verleden dienst als parochie- en gemeenschapscentrum. Verenigingen konden er kleinschalige activiteiten ontplooien. De gemeente Zandhoven wenst deze gemeenschapsfunctie te behouden en te voorzien in een multifunctionele ruimte hiervoor.

Terzelfdertijd wil de gemeente haar faciliteiten voor jongeren herbekijken en op dezelfde site een jeugdcentrum ontwikkelen. Het jeugdcentrum omvat een jeugdhuis, waarin de bestaande werking een plaats kan krijgen, in combinatie met een gefaciliteerde ruimte waar jongeren, buiten de jeugdhuiswerking om, creatief kunnen zijn en kunnen samenkomen. Gezien de centrale ligging in het centrum van de gemeente, moet speciale aandacht worden besteed aan de beperking van (geluids)overlast voor de omwonenden.

Gezien de, in historisch en cultureel opzicht, unieke plaats in het centrum van de gemeente moet de nieuwe realisatie de sereniteit en de monumentaliteit van de site bewaren en versterken. Het gebouw dient ook aansluiting te vinden bij de achterliggende tuin.

Het nieuwe vrijetijdscentrum zal ongeveer 800m² beslaan in maximaal drie bouwlagen, waarvan eventueel één onder de grond. De wens is dat deze nieuwbouw een open maar  warme ontmoetingsruimte wordt waar iedereen zich welkom voelt. Deze visie moet in de architectuur vertaald worden. Daarnaast moet het nieuwe vrijetijdscentrum een doordacht logistiek concept kennen, waarbij de verschillende functies sterk op elkaar betrokken worden en toch waar nodig hun eigenheid blijven bewaren (bijvoorbeeld afzonderlijke toegangen op verschillende uren). Tot slot moet de inrichting van het vrijetijdscentrum flexibel zijn en voortdurend aan de noden van het moment kunnen worden aangepast.

Zandhoven OO3505

Volledige studieopdracht voor de bouw van een nieuw vrijetijdscentrum te Zandhoven

Status project
Geselecteerde bureaus
  • bob mcmaster architecten , krft
  • A PRACTICE., mlzd
  • Cuypers & Q interprof. architectenvennootschap
  • met zicht op zee architecten en ontwerpers bvba
Locatie bouwplaats

Amelbergastraat 15, 2240 Zandhoven

Timing project
  • Selectievergadering: 19 apr 2018
  • Eerste briefing: 22 mei 2018
  • Tweede briefing: 20 jun 2018
  • Indienen: 10 sep 2018
  • Jury: 19 sep 2018
Bouwheer

Gemeentebestuur Zandhoven

Contactpersoon Bouwheer

David Basstanie

Contactpersoon TVB

Hedwig Truyts

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Budget

€3.500.000 voor 2400 m² gebouwd programma (3 x 800m²) (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Algemene ereloonvork 10.5% - 13% excl. btw, inclusief Interieur, vast meubilair, werfcoördinatie, veiligheidscoördinatie en EPB

Vergoeding ontwerpers

€15.000 (excl. btw) per kandidaat, 4 weerhouden kandidaten

Downloads

Lijst_kandidaten_3505.pdf
selectiebeslising_3505.pdf