Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Locatie Open Oproep 3502 © Michiel De Cleene

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Midden in het Citadelpark, het grootste stadspark van Gent, ligt het Internationaal Congrescentrum (ICC). Het park is erkend als beschermd landschap. Gent ICC maakt deel uit van een grote gebouwencluster, die ook de velodroom ’t Kuipke en het Stedelijk Museum voor Actuele Kunsten (S.M.A.K.) herbergt. De drie gebouwen grenzen met hun achterzijde aan de indrukwekkende Floraliënhal. Deze werd ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling van 1913 gebouwd als een gigantisch Eeuwfeestpaleis op de plaats waar voorheen een oud fort stond. De Floraliënhal was de allereerste MICE-infrastructuur* van ons land: in 1913 kwamen bezoekers uit de hele wereld naar congressen en conferenties op de Wereldtentoonstelling.

Met de jaren werden aan het complex heel wat aanpassingen doorgevoerd. Vandaag stellen we vast dat het S.M.A.K., het ICC, ’t Kuipke en de Floraliënhal ruimtelijk en functioneel van elkaar gescheiden zijn, waardoor deze laatste ook haar iconisch gehalte en magneetfunctie verloor. Met dit project maken we de hal weer zichtbaar en toegankelijk voor de congresganger van Gent ICC, voor bewoners en bezoekers van het park, ’t Kuipke, het S.M.A.K., het nabijgelegen Museum voor Schone Kunsten (MSK) en voor de geïnteresseerde toerist. Dit project heeft als doel om de Floraliënhal in zijn oude glorie te herstellen en de onschatbare erfgoedwaarde ervan opnieuw centraal te stellen. Zo wordt de hal opnieuw het kloppende hart van het congrescentrum, het park en de buurt en creëren we voor het bestaande Gent ICC het nieuwe merk ‘Gent ICC in de Citadelsite’.

Het project past in het door de stad Gent in 2013 opgemaakte ‘Vernieuwingsplan Citadelpark, Gent’, dat tot doel heeft de Citadelsite in zijn geheel op te waarderen. Deze ontwerpgrammatica voorziet onder meer in de heraanleg van het museumplein, het autovrij maken van de omgeving en het verbeteren van de bereikbaarheid door de aanleg van een tramlijn.

De ambities van het project zijn:

  • De footprint verkleinen door inbreiding: we breken de huidige Casino- en Banketzaal af en bouwen twee nieuwe multifunctionele zalen op de kop van de Floraliënhal. De vrijgekomen ruimte wordt park.
  • De Floraliënhal omvormen tot een voor ‘Gent ICC in de Citadelsite’ inzetbare ruimte, voor plenaire momenten of break-out sessies op maat. De hal moet ook inzetbaar zijn voor initiatieven van de andere actoren binnen de gebouwencluster, het park, de buurt en de stad. Het contact met het park en de omliggende gebouwen dient geïntensiveerd door de gevels zo transparant mogelijk te maken.
  • Van Gent ICC een transparante, duurzame en state-of-the-art MICE venue maken. We zijn op zoek naar intelligente synergieën om de bestaande ruimtes op te waarderen op het vlak van aankleding, technische uitrusting, hedendaagse normering en energetische prestatie, waarbij een substantiële verbetering van de bezoekerservaring centraal staat. Gent ICC wil zijn bezoekers ontvangen in een venue met meer daglicht, binding met de erfgoedomgeving (natuur en gebouw), verbeterd thermisch en akoestisch comfort en een duidelijker circulatie. Het nieuwe merk ‘Gent ICC in de Citadelsite’ moet ervaren worden in de beleving van de venue.

De opdracht bestaat uit vaste en voorwaardelijke delen. De vaste delen van de opgave zijn: de opmaak van een masterplan, het doorvoeren (in twee fasen) van de interne reorganisaties/renovaties binnen het bestaande ICC, de inrichting van twee gestapelde multifunctionele zalen in de Casinokop van de Floraliënhal, de afbraak van de Azaleahal en de tussenschakel, de bouw van het nieuwe ingangsvolume en de reorganisatie van de break-outs in het ICC.

De voorwaardelijke delen van de opgave zijn: de aanleg van een nieuwe logistieke corridor in het park, de interne verhuizing van cateringvoorzieningen naar de zijde van de nieuwe logistieke corridor, de renovatie van de Floraliënhal en het bouwen van een nieuw, ondergronds logistiek niveau in de middenbeuk van de Floraliënhal.

Indien de voorwaardelijke delen van de opgave uitgevoerd worden door derden, kan de opdrachtgever een supervisieopdracht toekennen aan de masterplanner. Deze supervisieopdracht behoort dus eveneens tot het voorwaardelijk deel van de opgave.

De uitvoering van elk voorwaardelijk deel is afhankelijk van een afzonderlijke beslissing van de opdrachtgever. De opdrachtgever is enkel gebonden door het vaste gedeelte van de opdracht. Hij kan de opdracht te allen tijde stopzetten en/of de voorwaardelijke gedeelten van de opdracht geheel dan wel gedeeltelijk aan derden gunnen, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is. Indien de opdrachtgever de opdracht vroegtijdig stopzet, zullen enkel de erelonen voor de gepresteerde delen van de ontwerpopdracht verschuldigd zijn.

In de fase Open Oproep zal aan de ontwerpers gevraagd worden om per vervolgopdracht een reflectie te geven op de beschikbare haalbaarheidsstudie, aangevuld met referentiebeelden om aan te geven hoe een verdere uitwerking er zou kunnen uitzien. Voor de vervolgopdracht van de inrichting van de multifunctionele zalen in de casinokop wordt een schetsontwerp gevraagd (grondplannen en typesnedes), aangevuld met enkele 3D-sfeerschetsen en een elementenraming. Tot slot wenst de opdrachtgever een nota te ontvangen over het concept van de duurzame aanpak, de kostenbeheersing en een plan van aanpak voor het werkproces.

*MICE: Meetings (vergaderingen), Incentives (belonings- en motivatiereizen), Conventions (congressen), Exhibitions (beurzen)

Honoraria

Erelonen van de studieopdracht volgens volgende honorariumvorken (telkens uitgedrukt tov van de totaliteit van de uitvoeringskosten voor de desbetreffende deelfase van de uitvoering:

1

Reorganisaties intern in het ICC

11,36%

13,65%

2

Inrichting van multifunctionele zalen kop Floraliënhal+deel gaanderij

11,92%

13,98%

3

Verplaatsen cateringfaciliteiten naar logistieke corridor (supervisieopdracht in vermoedelijke hoeveelheid)

prijs per vacatie

4

Aanleg logistiek corridor in het park

7,67%

9,59%

5

Bundeling van verschillende elkaar opvolgende werken in één uitvoering (Afbraak Azaleahal en tussenschakel, nieuw inkomvolume en openen gevel naar Floraliënhal, reorganisatie breakouts in het ICC)

11,13%

12,61%

6

Restauratie Floraliënhal

7,59%

9,07%

7

Ondergronds Logistiek niveau in Floraliënhal

7,74%

8,67%

Voor opdracht 1,2 en 5: inclusief Architectuur, Stabiliteit, Technieken, Akoestiek, EPB-verslaggeving

Voor opdracht 3 en 4: Onderverdeling in disciplines is niet van toepassing.

Voor opdracht 6 en 7: inclusief Architectuur, Stabiliteit, Technieken, EPB-verslaggeving

Studie

Aard

Bedrag

Masterplan           

FF

25.200,-euro

Bedragen excl.btw

Gent OO3502

De studieopdracht voor het opmaken van een masterplan voor de reconversie/restauratie van het ICC/Floraliënhal te Gent en het geheel of gedeeltelijk uitvoeren van dit masterplan (de vervolgopdrachten) en/of de supervisieopdracht bij de uitvoering van het masterplan.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • 51N4E bvba, NU architectuuratelier
  • AgwA, BRUTHER ARCHITECTES
  • architecten de vylder vinck taillieu, Henk Pijpaert Engineering bvba, Studieburo Mouton bvba, Studio Roma, VOGT Landscape Limited
  • CRIT./Peter Swinnen, Lacaton & Vassal Architectes
  • l'AUC, MOS Architects PLLC
Locatie bouwplaats

Van Rysselberghedreef 2, 9000 Gent
De site bevindt zich in het Citadelpark

Timing project
  • Selectievergadering: 31 aug 2018
Bouwheer

Nv Citadel Finance

Contactpersoon Bouwheer

Wouter Notebaert (sogent)

Contactpersoon TVB

Mario Deputter

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Budget

€40.486.746 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

zie projectomschrijving

Vergoeding ontwerpers

€15.400 (excl. btw) per kandidaat, 5 weerhouden kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten OO3502
Selectieverslag OO3502