OO3407 Masterplan Moerbeke

OO3407 Masterplan Moerbeke ©Michiel De Cleene

OO3407 Masterplan Moerbeke

OO3407 Masterplan Moerbeke ©Michiel De Cleene

OO3407 Masterplan Moerbeke

OO3407 Masterplan Moerbeke ©Michiel De Cleene

OO3407 Masterplan Moerbeke

OO3407 Masterplan Moerbeke ©Michiel De Cleene

OO3407 Masterplan Moerbeke

OO3407 Masterplan Moerbeke ©Michiel De Cleene

OO3407 Masterplan Moerbeke

OO3407 Masterplan Moerbeke ©Michiel De Cleene

OO3407 Masterplan Moerbeke

OO3407 Masterplan Moerbeke ©Michiel De Cleene

OO3407 Masterplan Moerbeke

OO3407 Masterplan Moerbeke ©Michiel De Cleene

OO3407 Masterplan Moerbeke

OO3407 Masterplan Moerbeke ©Michiel De Cleene

OO3407 Masterplan Moerbeke

OO3407 Masterplan Moerbeke ©Michiel De Cleene

OO3407 Masterplan Moerbeke

OO3407 Masterplan Moerbeke ©Michiel De Cleene

OO3407 Masterplan Moerbeke

OO3407 Masterplan Moerbeke ©Michiel De Cleene

OO3407 Masterplan Moerbeke

OO3407 Masterplan Moerbeke ©Michiel De Cleene

OO3407 Masterplan Moerbeke

OO3407 Masterplan Moerbeke ©Michiel De Cleene

OO3407 Masterplan Moerbeke

OO3407 Masterplan Moerbeke ©Michiel De Cleene

OO3407 Masterplan Moerbeke

OO3407 Masterplan Moerbeke ©Michiel De Cleene

OO3407 Masterplan Moerbeke

OO3407 Masterplan Moerbeke ©Michiel De Cleene

OO3407 Masterplan Moerbeke

OO3407 Masterplan Moerbeke ©Michiel De Cleene

OO3407 Masterplan Moerbeke

OO3407 Masterplan Moerbeke ©Michiel De Cleene

OO3407 Masterplan Moerbeke

OO3407 Masterplan Moerbeke ©Michiel De Cleene

OO3407 Masterplan Moerbeke

OO3407 Masterplan Moerbeke ©Michiel De Cleene

OO3407 Masterplan Moerbeke

OO3407 Masterplan Moerbeke ©Michiel De Cleene

OO3407 Masterplan Moerbeke

OO3407 Masterplan Moerbeke ©Michiel De Cleene

OO3407 Masterplan Moerbeke

OO3407 Masterplan Moerbeke ©Michiel De Cleene

OO3407 luchtfoto Masterplan Moerbeke

OO3407 luchtfoto Masterplan Moerbeke ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het gemeentebestuur van Moerbeke wenst een masterplan te laten uitwerken voor het centrum van Moerbeke (in de ruime zin), waarbij een visie wordt gevormd op korte, middellange en lange termijn, met aandacht voor zowel het potentieel als de knelpunten van de gemeente in al haar facetten. Men denkt hierbij onder meer aan ondernemen, mobiliteit, openbare ruimte, groen, toerisme, wonen, parkeerruimte, openbare gebouwen… Bedoeling is een dorp(scentrum) te creëren dat één geheel vormt, met een duidelijke stijl. Publieke punten dienen zowel functioneel als visueel met elkaar verbonden te zijn om op lange termijn aan een hip, gezellig, bruisend, verkeersveilig, groen, praktisch, rustgevend centrum te werken dat aanzet tot ondernemen. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de recente ontwikkelingen in de gemeente: de bouw van een nieuwe gemeenteschool/multifunctionele zaal, masterplan suikersite en sportsite. Concreet is men op zoek naar een SWOT-analyse voor de gemeente, inclusief concrete gefaseerde beleidsaanbevelingen voor de toekomst.

Na de oplevering van het masterplan kan de opdrachtgever beslissen om het geheel dan wel een deel van de opdrachten voor de uitvoering van het masterplan te gunnen aan het ontwerpteam. De opdrachtgever is daartoe niet verplicht; hij kan ook beslissen om de betreffende vervolgopdrachten mits inrichting van een nieuwe aanbestedingsprocedure aan derden te gunnen. In dat geval zal de opsteller van het masterplan met de taak van kwaliteitssupervisor worden belast. 

Moerbeke OO3407

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor het centrum van Moerbeke

Status project
Geselecteerde bureaus
  • LIST, LOLA landscape architects
  • PLUS office architects, Voorland
  • Studio Paola Viganò
Locatie bouwplaats

Markt 1, 9180 Moerbeke
Centrum Moerbeke

Timing project
  • Selectievergadering: 3 mei 2018
  • Eerste briefing: 6 jul 2018
  • Tweede briefing: 27 aug 2018
  • Indienen: 10 okt 2018
  • Jury: 24 okt 2018
Bouwheer

Gemeentebestuur Moerbeke

Contactpersoon Bouwheer

Barbara Put

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Extern jurylid

Bart Biermans

Honorarium

€85.000 excl. btw voor de opmaak van het masterplan

Vergoeding ontwerpers

€3.500 exclusief BTW per kandidaat – 3 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten Open Oproep 3407
Selectiebeslissing Open Oproep 3407