OO3405 Duinhelm Oostende

OO3405 Duinhelm Oostende ©Michiel De Cleene

OO3405 Duinhelm Oostende

OO3405 Duinhelm Oostende ©Michiel De Cleene

OO3405 Duinhelm Oostende

OO3405 Duinhelm Oostende ©Michiel De Cleene

OO3405 Duinhelm Oostende

OO3405 Duinhelm Oostende ©Michiel De Cleene

OO3405 Duinhelm Oostende

OO3405 Duinhelm Oostende ©Michiel De Cleene

OO3405 Duinhelm Oostende

OO3405 Duinhelm Oostende ©Michiel De Cleene

OO3405 Duinhelm Oostende

OO3405 Duinhelm Oostende ©Michiel De Cleene

OO3405 Duinhelm Oostende

OO3405 Duinhelm Oostende ©Michiel De Cleene

OO3405 Duinhelm Oostende

OO3405 Duinhelm Oostende ©Michiel De Cleene

OO3405 Duinhelm Oostende

OO3405 Duinhelm Oostende ©Michiel De Cleene

OO3405 Duinhelm Oostende

OO3405 Duinhelm Oostende ©Michiel De Cleene

OO3405 Duinhelm Oostende

OO3405 Duinhelm Oostende ©Michiel De Cleene

OO3405 Duinhelm Oostende

OO3405 Duinhelm Oostende ©Michiel De Cleene

OO3405 Duinhelm Oostende

OO3405 Duinhelm Oostende ©Michiel De Cleene

OO3405 Duinhelm Oostende

OO3405 Duinhelm Oostende ©Michiel De Cleene

OO3405 Duinhelm Oostende

OO3405 Duinhelm Oostende ©Michiel De Cleene

OO3405 Duinhelm Oostende

OO3405 Duinhelm Oostende ©Michiel De Cleene

OO3405 Duinhelm Oostende

OO3405 Duinhelm Oostende ©Michiel De Cleene

OO3405 Duinhelm Oostende

OO3405 Duinhelm Oostende ©Michiel De Cleene

OO3405 Duinhelm Oostende luchtfoto

OO3405 Duinhelm Oostende ©Michiel De Cleene

Projectomschrijving

Vzw Duinhelm is een organisatie die ondersteuning en begeleiding op maat biedt voor personen met een beperking op het vlak van wonen, werken en vrije tijd. Onze organisatie vertrekt vanuit de basisidee: ‘gewoon waar het kan, bijzonder waar nodig’.  Dit betekent een ondersteuning zoveel mogelijk in gewone omstandigheden, maar aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van onze cliënten.

Duinhelm staat voor kwaliteit van bestaan voor iedereen. We willen onze cliënten kansen bieden om zelf keuzes te maken op het vlak van wonen, werken, leren en vrije tijd. Onze ondersteuning vertrekt steeds vanuit de vraag van de cliënt en is flexibel inzetbaar.  Niet iedereen heeft immers nood aan dezelfde vorm van ondersteuning.

In totaal ondersteunt vzw Duinhelm zo’n 200 personen met een beperking in de regio Middenkust en dat met behulp van 97 medewerkers.  De vzw bestaat ruim 40 jaar. De huidige infrastructuur in de Rietmusstraat te Oostende voldoet niet meer aan de hedendaagse normen. Om die reden wenst de vzw Duinhelm op middellange termijn op een nieuwe locatie een gefaseerde nieuwbouw te realiseren voor personen die 24/24 uur ondersteuning nodig hebben. In een eerste fase zullen 20 kamers gebouwd worden, in een tweede fase opnieuw 20.

De bewoners zijn personen met een verstandelijke beperking voor wie het gebouw een echte thuis is.  Er moet rekening gehouden worden met het feit dat zij ook meervoudige beperkingen kunnen hebben: verminderde mobiliteit, visuele problemen…

De ontwikkeling van Duinhelm maakt deel uit van een groter geheel. In samenwerking met een private ontwikkelaar en met sociale huisvestingsmaatschappij Woonwel wordt een gemeenschappelijk traject uitgestippeld waarbij elke partner een gedeelte van de site afstaat om een gemeenschappelijke groenzone te ontwikkelen.  Het gehele park wordt autoluw met gemeenschappelijke groene zones en functies. Het is belangrijk dat de nieuwe infrastructuur van Duinhelm afgestemd wordt op dit groter geheel. De principes van het landschapsontwerp voor de publieke zone worden in deze opdracht meegegeven.

Het gebouw moet een inclusieve uitstraling hebben ten aanzien van de buurt, in functie van een maximale integratie.  Daarnaast moet het gebouw zoveel mogelijk de principes van universal design integreren.  Er moet zuinig met middelen worden omgesprongen. Het ontwerp moet een zo laag mogelijke investeringskost koppelen aan maximale functionaliteit.

Deze opdracht omvat de opmaak van een visieschema voor de twee fasen (40 bewoners), gekoppeld aan een eerste uitvoeringsfase (20 bewoners). Belangrijk in de opmaak van dit visieschema is de uitwerking van een draaiboek, dat een stapsgewijze inplanting van de nieuwbouw toelaat. Het ereloon voor de tweede uitvoeringsfase kan nooit hoger zijn dan het ereloon in de eerste uitvoeringsfase.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de tweede uitvoeringsfase (20 bewoners) niet te gunnen. Hij kan dan beslissen om de betreffende opdracht, mits inrichting van een nieuwe aanbestedingsprocedure, aan derden te gunnen. De ontwerper kan in dat geval geen rechten van schadevergoeding doen gelden.

Oostende OO3405

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een visieschema voor de huisvesting van 40 personen met een beperking, de bouw van een woongelegenheid voor 20 personen (fase 1) en eventueel de bouw van een bijkomende woongelegenheid voor 20 personen (fase 2)

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Raamwerk
  • 2001, FELT architectuur & design
  • BOOM Landscape, laura alvarez architecture
  • osararchitects nv
Locatie bouwplaats

Zilverlaan 14, 8400 Oostende

Timing project
  • Selectievergadering: 29 sep 2017
Bouwheer

Duinhelm vzw

Contactpersoon Bouwheer

Marian Brinckman

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Budget

€2.145.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Algemene ereloonvork: 11,79% - 14,79% (excl. btw), inclusief werfcoördinatie, veiligheidscoördinatie en EPB

Vergoeding ontwerpers

€8.580 exclusief BTW per kandidaat – 4 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten Open Oproep 3405
Selectiebeslissing Open Oproep 3405