OO3403 Campus Aquafin Aartselaar

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar ©Michiel De Cleene

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar ©Michiel De Cleene

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar ©Michiel De Cleene

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar ©Michiel De Cleene

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar ©Michiel De Cleene

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar ©Michiel De Cleene

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar ©Michiel De Cleene

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar ©Michiel De Cleene

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar ©Michiel De Cleene

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar ©Michiel De Cleene

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar ©Michiel De Cleene

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar ©Michiel De Cleene

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar ©Michiel De Cleene

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar ©Michiel De Cleene

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar ©Michiel De Cleene

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar ©Michiel De Cleene

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar ©Michiel De Cleene

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar luchtfoto

OO3403 Campus Aquafin Aartselaar luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water is de drijfveer van Aquafin. Onze zuiveringsinfrastructuur is verspreid over heel Vlaanderen, daarnaast hebben we een hoofdkantoor in Aartselaar, satellietkantoren in Herentals, Gent en Leuven.

De meeste van onze medewerkers vind je waar ons water is: op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties, op werven waar infrastructuur wordt bijgebouwd en gerenoveerd of op straat, waar ze riolen en pompstations onderhouden.

Het hoofdkantoor in Aartselaar is de thuisbasis van zo’n 500 mensen, waarvan sommigen elke dag en anderen enkele keren per maand aanwezig zijn. Deze gebouwen voldoen niet meer aan de noden op sociaal, ecologisch en technologisch vlak. We maken bewust de keuze om niet te verhuizen, maar grondig te renoveren. Uit voorafgaandelijk onderzoek blijkt dat de site zowel naar ligging, als naar bestaande structuren veel opportuniteiten heeft.

De opdracht omvat het ontwerp en de uitvoering van de renovatie van het hoofdkantoor, gelegen op 3 percelen, inclusief buitenaanleg.

Campus Aquafin dient als katalysator voor waardevolle ontmoetingen en kennisuitwisseling en verbindt in z'n open cultuur medewerkers met collega’s, klanten en leveranciers en met de organisatie. 

Onze pijlers:

Campus Aquafin, in functie van onze medewerkers

Een gezonde, aangename en comfortabele werkomgeving vormt de basis. De campus stimuleert bovendien creativiteit, ondernemerschap en onderlinge dynamiek. Elke medewerker voelt zich welkom, ongeacht waar hij gebruikelijk werkt. Voor elke activiteit wordt een gepaste werkomgeving voorzien. Anytime. Anywhere. Anyplace.

Campus Aquafin, in volle harmonie met zijn omgeving

Met deze pijler willen we de meerwaarde van ‘campus Aquafin’ in haar omgeving onderzoeken. Het ontwerp toetst de maatschappelijke uitdagingen, checkt wat onze locatie kan betekenen in een deeleconomie en hoe wij ons maatschappelijk engagement nog kunnen vergroten. 

Campus Aquafin, een maatschappelijk verantwoord project

Bij de renovatie worden bewuste keuzes gemaakt. Het project wordt op respectvolle en duurzame wijze gebouwd, ingericht en gebruikt. Nuchter, solide en futureproof. 

De omgeving stimuleert biodiversiteit en zorgt voor een totaalbeleving van Aquafin met de omgevende fauna en flora.

Campus Aquafin, ademt onze identiteit

We zijn het voorbeeld van duurzaam en waterbewust handelen, geïntegreerd in een leefomgeving in harmonie met water. 

De site reflecteert onze uitgebreide kennis van techniek en technologieën en onze ambitie om klantgericht te handelen en te communiceren.

Aquafin kiest een ontwerpteam dat de verschillende uitdagingen voor Campus Aquafin weet aan te pakken en aan budgetbewaking doet.

Aartselaar OO3403

Volledige studieopdracht voor het renoveren van de hoofdkantoren van Aquafin tot Campus Aquafin te Aartselaar

Status project
Geselecteerde bureaus
  • B-architecten nv
  • Berger&Berger, DIERENDONCKBLANCKE ARCHITECTEN
  • Low architecten
  • URA - Yves Malysse Kiki Verbeeck
Locatie bouwplaats

Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar
Dijkstraat 8, Dijkstraat 10 en Ingberthoeveweg 21

Timing project
  • Selectievergadering: 18 okt 2017
  • Eerste briefing: 29 nov 2017
  • Tweede briefing: 10 jan 2018
  • Indienen: 12 mrt 2018
  • Jury: 23 mrt 2018
Bouwheer

Aquafin NV

Contactpersoon Bouwheer

Tina Van Grimberge

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Extern jurylid

Bart Biermans

Budget

€8.634.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Algemene ereloonvork : 12,7% - 13,3% voor architectuur, stabiliteit en technieken, excl. btw

Vergoeding ontwerpers

€30.000 exclusief BTW per kandidaat – 4 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten Open Oproep 3403
Selectiebeslissing Open Oproep 3403