luchtfoto site kleuter- en lagere school Melle

Open Oproep 3302 - Kleuter- en lagere school in Melle ©Tim Van de Velde

luchtfoto site kleuter- en lagere school Melle

Open Oproep 3302 - Kleuter- en lagere school in Melle ©Tim Van de Velde

luchtfoto site kleuter- en lagere school Melle

Open Oproep 3302 - Kleuter- en lagere school in Melle ©Tim Van de Velde

luchtfoto site kleuter- en lagere school Melle

Open Oproep 3302 - Kleuter- en lagere school in Melle ©Tim Van de Velde

luchtfoto site kleuter- en lagere school Melle

Open Oproep 3302 - Kleuter- en lagere school in Melle ©Tim Van de Velde

luchtfoto site kleuter- en lagere school Melle

Open Oproep 3302 - Kleuter- en lagere school in Melle ©Tim Van de Velde

luchtfoto site kleuter- en lagere school Melle

OpOpen Oproep 3302 - Kleuter- en lagere school in Melle ©Tim Van de Velde

luchtfoto site kleuter- en lagere school Melle

Open Oproep 3302 - Kleuter- en lagere school in Melle ©Tim Van de Velde

luchtfoto site kleuter- en lagere school Melle

Open Oproep 3302 - Kleuter- en lagere school in Melle ©Tim Van de Velde

luchtfoto site kleuter- en lagere school Melle

Open Oproep 3302 - Kleuter- en lagere school in Melle ©Tim Van de Velde

luchtfoto site kleuter- en lagere school Melle

Open Oproep 3302 - Kleuter- en lagere school in Melle ©Tim Van de Velde

luchtfoto site kleuter- en lagere school Melle

Open Oproep 3302 - Kleuter- en lagere school in Melle ©Tim Van de Velde

luchtfoto site kleuter- en lagere school Melle

Open Oproep 3302 - Kleuter- en lagere school in Melle ©Tim Van de Velde

luchtfoto site kleuter- en lagere school Melle

Open Oproep 3302 - Kleuter- en lagere school in Melle ©Tim Van de Velde

luchtfoto site kleuter- en lagere school Melle

Open Oproep 3302 - Kleuter- en lagere school in Melle ©Tim Van de Velde

luchtfoto site kleuter- en lagere school Melle

Open Oproep 3302 - Kleuter- en lagere school in Melle ©Tim Van de Velde

luchtfoto site kleuter- en lagere school Melle

Open Oproep 3302 - Kleuter- en lagere school in Melle ©Tim Van de Velde

luchtfoto site kleuter- en lagere school Melle

Open Oproep 3302 - Kleuter- en lagere school in Melle ©Tim Van de Velde

luchtfoto site kleuter- en lagere school Melle

Open Oproep 3302 - Kleuter- en lagere school in Melle ©Tim Van de Velde

luchtfoto site kleuter- en lagere school Melle

Open Oproep 3302 - Kleuter- en lagere school in Melle ©Tim Van de Velde

luchtfoto site kleuter- en lagere school Melle

Open Oproep 3302 - Kleuter- en lagere school in Melle ©Tim Van de Velde

luchtfoto site kleuter- en lagere school Melle

Open Oproep 3302 - Kleuter- en lagere school in Melle ©Tim Van de Velde

luchtfoto site kleuter- en lagere school Melle

Open Oproep 3302 - Kleuter- en lagere school in Melle ©Tim Van de Velde

luchtfoto site kleuter- en lagere school Melle

Open Oproep 3302 - Kleuter- en lagere school in Melle ©Tim Van de Velde

luchtfoto site kleuter- en lagere school Melle

Open Oproep 3302 - Kleuter- en lagere school in Melle ©Tim Van de Velde

luchtfoto site kleuter- en lagere school Melle

Open Oproep 3302 - Kleuter- en lagere school in Melle ©Tim Van de Velde

Projectomschrijving

De gemeentelijke basisschool is momenteel gehuisvest in verouderde gebouwen langs de drukke N9 te Melle. De gemeente wenst de school te herlokaliseren naar een nabijgelegen schoolsite die weldra leeg komt te staan. De toekomstige site (Vossenstraat-Beekstraat-Spoorlaan) is zeer ruim en gelegen in een residentiële omgeving nabij de kern. Alle aanwezige schoolpaviljoenen zullen gesloopt worden, uitgezonderd de te renoveren sporthal. Op het terrein staan heel wat hoogstammen en ligt een trapveldje. De gemeente wenst op de site een compacte functionele nieuwe school te realiseren voor 350 kinderen, op maat van alle gebruikers (zowel kinderen, personeel als ouders), met kleuterklassen, lagere schoolklassen, ruimtes voor individuele begeleiding en zorgoverleg, computerklas, klassen voor de verschillende levensbeschouwingen, leerkrachtenvergaderzaal, refter, keuken, kleuterspeelzaal, sanitaire voorzieningen, berg- en technische ruimten. Daarnaast wenst de gemeente in de school voor- en naschoolse opvang, vakantieopvang, muziekschool en brede schoolfaciliteiten, buitenspeelplaatsen, functionele groenzones, fietsbergingen, voet- en fietsontsluitingen en perifere bezoekersparking te voorzien. Naast de school zal de site ook ruimte bieden voor een turnhal gekoppeld aan de bestaande sportzaal en een kinderdagverblijf, eventueel in combinatie met kleinschalige woningbouw. Deze gebouwen maken geen deel uit van de architectuuropdracht. De intercommunale Veneco is in opdracht van de gemeente gestart met de opmaak van een masterplan voor de volledige site. Dit masterplan zal samen met de projectdefinitie het kader vormen waarbinnen de architecten de school kunnen ontwerpen. 

Melle OO3302

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van een kleuter- en lagere school op de site Vossenstraat – Beekstraat – Spoorlaan te Melle

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Petillon Ceuppens architecten, Schenk Hattori AA, Thomas De Geeter Architektur GmbH
 • Compagnie O.
 • META architectuurbureau bvba
Locatie bouwplaats

Beekstraat 38, 9090 Melle
De projectzone bevindt zicht in het binnengebied Vossenstraat – Beekstraat – Spoorlaan

Timing project
 • Selectievergadering: 13 mrt 2017
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 19 sep 2017
 • Eerste briefing: 28 mrt 2017
 • Tweede briefing: 25 apr 2017
 • Indienen: 4 jul 2017
 • Jury: 16 aug 2017
 • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 5 nov 2018
 • Realisatie: 2 mrt 2020
Bouwheer

Gemeentebestuur Melle

Contactpersoon Bouwheer

Rien Gellynck

Contactpersoon TVB

Anne Malliet

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Guy Chatel

Budget

€6.000.000 (incl. btw) (incl. ereloon)

Honorarium

Globale ereloonvork van min 8,05 % en max 11 % voor architectuur, stabiliteit en technieken, berekend op het totale investeringsbedrag

Vergoeding ontwerpers

€7.500 (excl. btw) per kandidaat / 3 kandidaten

Downloads

kandidaten_3302.pdf
selectiebeslissing_3302.pdf