OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_locatie ©Tim Van de Velde

OO3004_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

OO3004_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De gemeente Dilbeek, met haar 41.000 inwoners, ligt in het westen van de provincie Vlaams-Brabant. Aan de oostkant grenst de gemeente aan het Brussels Hoofstedelijk Gewest en aan de westkant is het landelijke Pajottenland gelegen. Naast Dilbeek zelf telt de gemeente vijf deelgemeenten. De site Begijnenborre is gelegen aan de Bodegemstraat te Dilbeek op de as Itterbeek – Dilbeek – Sint-Martens-Bodegem.

De site Begijnenborre combineert vandaag een aantal functies: gemeentelijke speelpleinwerking tijdens schoolvakanties voor 150 kinderen van 3 tot 14 jaar. Daarnaast is er een wijkschool voor kleuters in tijdelijke containers en wordt er buitenschoolse kinderopvang georganiseerd (voor- en naschools) voor de kleuters van de wijkschool en op schoolvrije dagen voor leerlingen van andere Dilbeekse scholen. De speeltuigen en het uitgestrekte domein zijn erg in trek bij jonge gezinnen uit de buurt en de polyvalente ruimte wordt verhuurd voor allerlei familiale initiatieven en gemeenschapsvormende activiteiten van verenigingen, buurt- en wijkcomités.

De huidige infrastructuur op de site is niet langer geschikt om een kwaliteitsvolle en veilige werking te garanderen en te ondersteunen. Daarnaast biedt het uitgestrekte terrein vele mogelijkheden. 

Om alle functies blijvend te combineren en tegelijk de opportuniteiten van de site maximaal in kaart te brengen, wordt voorgesteld een ontwerper aan te stellen voor het uitwerken van een inrichtingsplan van de site en het oprichten van infrastructuur en buitenaanleg voor de verschillende bestaande functies:

 • binnen- en buitenspeelruimte voor speelpleinwerking voor 150 kinderen
 • schoolinfrastructuur voor 8 kleuterklassen
 • publieke recreatieve ruimte voor kinderen, jongeren en gezinnen uit de buurt
 • ruimte voor buurtcomités en verenigingen in functie van gemeenschapsvormende activiteiten

Het ontwerp dient een kwaliteitsvolle werking van de verschillende gebruikers te ondersteunen en bovendien op een intelligente manier om te gaan met de complexe mix van functies, waarbij het optimaal benutten van ruimte en middelen wordt gestimuleerd en vooropgesteld.

Bij de realisatie van dit project is de integratie in de buurt van groot belang, zowel wat de leefbaarheid en sociale interactie betreft als op het vlak van mobiliteit. Aan de kandidaat-inschrijver wordt daarom gevraagd de nodige aandacht te besteden aan de inplanting van de gebouwen en buitenaanleg ten opzichte van de buurt en een visie op de mobiliteit te formuleren.

De missie van de gemeente Dilbeek is  een aangename, veilige en duurzame leefomgeving te bouwen en een ‘creactieve’ en zorgzame samenleving te vormen. Dit wil ze doen door kaders te scheppen, richting te geven, mogelijkheden en ruimte te creëren, dynamiek te ontlokken en te versterken en in te spelen op kansen en uitdagingen. De gemeente Dilbeek wil hierbij mensen verbinden, kansen geven en verantwoordelijkheid laten nemen. Het project moet bijdragen tot de realisatie van deze missie. 

Het vooropgestelde totale bouwbudget van 3.000.000,- euro is  niet gebaseerd op een gedetailleerde raming op basis van een definitief programma, maar  het resultaat van een inschatting van de middelen die voor het bouwproject kunnen worden vrijgemaakt. Om definitieve beslissingen te nemen met betrekking tot de bouwkost doet de opdrachtgever een beroep op de ontwerper. De ontwerper onderzoekt in nauw overleg met de opdrachtgever wat haalbaar is binnen het opgegeven budget. In dit verband onderzoekt de ontwerper eveneens opportuniteiten die een gunstig effect hebben op de bouwkost,  zoals meervoudig ruimtegebruik, zonder dat andere ambities verloren gaan.

Dilbeek OO3004

De volledige studieopdracht voor de bouw van 8 kleuterklassen, binnen- en buitsenspeelruimte voor de speelpleinwerking en multifunctionele ruimtes voor de buurt en verenigingen te Dilbeek

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Atelier Starzak Strebicki, Carton123 architecten, Natural Born Architects
 • BACK architectenbureau, BC architecten
 • débardeur
 • Office Kersten Geers David Van Severen
Locatie bouwplaats

Bodegemstraat 104 (ter hoogte van), 1700 Dilbeek
Ter hoogte van Bodegemstraat 104

Timing project
 • Selectievergadering: 3 sep 2015
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 apr 2016
 • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 mei 2017
 • Realisatie: 1 mei 2018
Bouwheer

Gemeentebestuur Dilbeek

Contactpersoon Bouwheer

Marianne Nijs

Contactpersoon TVB

Stijn De Vleeschouwer

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Budget

€3.000.000 (excl. btw) (incl. ereloon)

Honorarium

15.000,-euro opmaak inrichtingsplan / Architectuur : 6,8% en 7,6% / Stabiliteit : 2,0 % en 2,6% / Technieken (incl EPB) tussen 2,2% en 2,9% (telkens op investeringsbedrag bouwproject) / buitenaanleg tussen 7,3% en 9,8% op investeringsbedrag buitenaanleg

Vergoeding ontwerpers

€4.000 excl. btw per kandidaat / 4 kandidaten

Downloads

Kandidaten OO3004
Selectiebeslissing 3004