OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_locatie ©Tim Van de Velde

OO3003_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

OO3003_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Zwijndrecht is een gemeente van een kleine 19.000 inwoners, gelegen op de Linkerscheldeoever naast de stad Antwerpen. Het beleid van de gemeente richt zich op vier  kernwoorden: ecologisch – respectvol – open - sociaal. Deze kernwoorden moeten worden vertaald naar de vele deelgebieden waarop de gemeente actief is.

Met dit project wil het gemeentebestuur van Zwijndrecht een kwaliteitsvolle oplossing bieden voor de infrastructurele noden van de technische dienst en de buitenschoolse kinderopvang. Flexibele infrastructuur en multi-inzetbare ruimtes zijn hierbij een must. Bovendien wil het bestuur een samenhangende site creëren waar de kinderopvang, de technische dienst en de nabijgelegen scholen over een kwaliteitsvolle binnen- en buitenruimte beschikken. Tot slot wil het bestuur met dit project een nieuwe groene verbindingsruimte bieden voor de inwoners en bezoekers van de gemeente. 

De opdracht omvat het bouwen van een nieuwe buitenschoolse kinderopvang voor 80 kinderen en een opslagplaats voor de technische dienst. Eind 2014 werd hiervoor door de gemeente een perceel aangekocht. Dit perceel is gelegen naast de huidige technische dienst en nabij twee lagere scholen.

Het bestuursakkoord 2014-2019 gaf het startschot voor het zoeken naar een betere locatie voor de kinderopvang in deelgemeente Zwijndrecht. Het bestaande gebouw liet immers geen kwaliteitsvolle werking meer toe. Het nieuwe gebouw en de site moeten vertrouwen, veiligheid en huiselijkheid uitstralen, waarbij het kind centraal staat. De geïntegreerde speelelementen (binnen en buiten,) maken het toe-eigenen van het gebouw door de doelgroep (3- tot 12-jarigen) vanzelfsprekend. Openheid, voldoende ruimte, veel lichtinval zijn essentieel voor het algemeen welbevinden van kinderen. Deze uitgangspunten moet men kunnen terugvinden in het gebouw, maar tevens in de verbinding tussen gebouw, tuin en ruimere omgeving.

De ruimtes moeten voldoende groot en multifunctioneel zijn, waarbij de diverse spelopties (rustig, fantasierijk, creatief, expressief en wild spel) aan bod komen. Daarnaast wensen we dat sommige ruimtes, buiten de openingstijden, ook gebruikt kunnen worden door andere gemeentelijke diensten of plaatselijke verenigingen (als vergaderaccommodatie).

Ten slotte is het belangrijk dat het ontwerpteam over de nodige knowhow beschikt met betrekking tot specifieke wetgeving (erkenningsnormen van Kind en Gezin, brandveiligheid), ergonomie, duurzaamheid en akoestiek. Niet alleen voor kinderen maar ook voor de medewerkers moet dit een aangename plek zijn.

De technische dienst (administratie en uitvoering) van de gemeente Zwijndrecht is vandaag gevestigd in de Laarstraat 90. In de huidige vestiging is onvoldoende ruimte om alle werkplaatsen in te richten en alle materialen te stockeren. De opdrachtgever streeft naar het centraliseren van alle functies van de technische dienst. Het nieuwe magazijn moet stapelruimte bieden om de oude magazijnen, die afgebroken worden, te vervangen. Door de centralisatie van de technische dienst willen we de werking optimaliseren. De integrale technische dienst moet de werknemers een aangename, comfortabele en ruime werkplek bieden.

In de ontwerpopgave is ook de buitenaanleg voor aanwezige functies inbegrepen. Dit omvat onder andere het realiseren van bijkomende trage verbindingen, het wegwerken van missing links, een buitenspeeltuin (voor onder andere de kinderopvang), de stockageruimte voor de technische dienst (inclusief een tiental voertuigen)…  Met de omgevingsaanleg wil de opdrachtgever een uitnodigende groene zone realiseren die de uitstraling van het achterliggende natuurgebied ’t Zwen versterkt. Voor de kinderopvang en de bezoekers van de technische dienst voorzien we 42 parkeerplaatsen, voor de school worden er 23 plaatsen voorzien. Het ontwerp moet ook voorzien in de aanleg van een RWA-streng voor de afvoer van oppervlaktewater van een deel van de Laarstraat. De opdrachtgever verwacht van de ontwerper dat de buitenruimte wordt ontwikkeld als kwaliteitsvolle, publieke, groene ruimte voor de buurt en als integrerende factor voor de verschillende functies op het terrein. 

Zwijndrecht OO3003

Volledige studieopdracht voor het bouwen van een nieuwe kinderopvang en een magazijn voor de technische dienst te Zwijndrecht.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Havana architectuur
  • Bovenbouw Architecten, LINT landscape architecture
  • Carlos Arroyo
  • DIERENDONCKBLANCKE ARCHITECTEN
  • WE-S
Locatie bouwplaats

Laarstraat, 2070 Zwijndrecht

Timing project
  • Selectievergadering: 18 nov 2015
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 mei 2016
  • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 jan 2017
  • In gebruikname: 1 jan 2018
Bouwheer

Gemeentebestuur Zwijndrecht

Contactpersoon Bouwheer

Mylène Leysens

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Budget

€3.554.668 (incl. btw) (incl. ereloon)

Honorarium

Globale ereloonvork architectuur, technieken en epb tussen 11,07% en 13,67% te berekenen op aandeel kinderopvang / tussen 8,47% en 10.48% te berekenen op aandeel loods / tussen 5,77% en 7.69% te berekenen op aandeel omgevingswerken

Vergoeding ontwerpers

€6.000 excl. btw per kandidaat / 5 kandidaten

Downloads

Kandidaten OO3003
Selectiebeslissing Open Oproep 3003