OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_locatie ©Tim Van de Velde

OO2901_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

OO2901_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Op 1 september 2009 ontstond AZ Turnhout vzw door de fusie van de Turnhoutse ziekenhuizen (AZ Sint-Jozef en het Sint-Elisabethziekenhuis). AZ Turnhout vzw heeft als maatschappelijke opdracht een uitstekend algemeen en regionaal ziekenhuis te zijn voor de Kempen. Het huisvest 1.800 medewerkers, 180 artsen en 650 erkende bedden en is gevestigd op twee campussen, campus Sint-Jozef en campus Sint-Elisabeth.

In 2012 werd door de Raad van Bestuur van AZ Turnhout vzw de principiële beslissing genomen om alle ziekenhuisactiviteiten samen te brengen op campus Sint-Jozef. Deze beslissing werd gebaseerd op een uitgebreide studie die aantoonde dat AZ Turnhout op termijn met één campus het best gewapend is om haar lange termijn doelstellingen te bereiken. Op 19 juni 2014 werd het zorgstrategisch plan goedgekeurd door de Vlaamse Overheid voor de realisatie van een eenheidscampus op de vestigingsplaats Sint-Jozef.

Doorslaggevend in deze keuze is het feit dat op campus Sint-Jozef meer ruimte tot uitbreiding / groeimogelijkheden zijn op lange termijn. Deze flexibiliteit is nodig om de maatschappelijke opdracht te kunnen blijven vervullen binnen het snel evoluerende ziekenhuislandschap en om een rol te kunnen opnemen binnen het toekomstige netwerk van kempische ziekenhuizen. De nieuwe campus zal 592 bedden voor klassieke hospitalisatie omvatten aangevuld met 121 plaatsen voor daghospitalisatie (inclusief 6 plaatsen voor geriatrie). Voor de uitbouw van de eenheidscampus werd gekozen voor een combinatie van nieuwbouw, vernieuwbouw en renovatie van de huidige infrastructuur. 

Belangrijke aandachtspunten voor dit project zijn ondermeer de relatie van de ziekenhuissite met het omliggende landschap, de ontsluiting intra- en extra muros, de flexibiliteit van de infrastructuur op langere termijn en de functionaliteit van het geheel. Dit voor zowel medewerkers, die hun taken in optimale en aangename omstandigheden moeten kunnen uitvoeren, als voor de patiënten/bezoekerstromen, die zoveel als mogelijk gescheiden verlopen, waar dit wenselijk is.

Het ziekenhuis vervult een publieke functie en moet deze ambitie uitstralen naar bezoekers, patiënten, personeel,…. Het gebouw en de inrichting van de open ruimte dient vertrouwen uit te stralen. Het geheel dient een vertaling te zijn van ‘de patiënt staat centraal’, met de nadruk op ‘customer intimacy’.

De opdrachtgever vindt het belangrijk dat binnen het ontwerpteam ook de knowhow aanwezig is over de elementen die kenmerkend zijn voor een ziekenhuis in Vlaanderen, bijvoorbeeld op het vlak van erkenningsnormen en aanbevelingen, de subsidieprocedures en -voorwaarden, de technische uitrusting specifiek voor ziekenhuizen, de programmatorische complexiteit binnen de ziekenhuisbouw, etc...

Uiteraard is de bouwkost belangrijk, maar minstens even belangrijk zijn de exploitatiekosten (technische kosten, onderhouds- en schoonmaakkosten, logistieke kosten, energiekosten, …). 

Gezien de geplande hervorming in de zorgsector is het nog niet duidelijk hoe de realisatie van het project zal verlopen. De realisatie van het project gebeurt daarom via een opdracht in gedeelten (artikel 37, § 1 Wet Overheidsopdrachten 15 juni 2006). De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om met deze opdracht zowel de opmaak van het masterplan als de geheel dan wel gedeeltelijke concrete realisatie toe te kennen aan éénzelfde ontwerper zonder dat hij, na de opmaak van het masterplan, effectief verplicht zou zijn tot de (gehele of gedeeltelijke) concrete realisatie van dit plan. De vaste gedeelten van  deze opdracht zijn de opmaak van het masterplan en het technisch financieel plan. De gefaseerde supervisie en effectieve realisatie van het masterplan behoren tot de voorwaardelijke gedeelten van deze opdracht. De uitvoering van elke fase van de voorwaardelijke gedeelten is afhankelijk van een afzonderlijke beslissing van de opdrachtgever. De opdrachtgever is enkel gebonden door het vaste gedeelte van de opdracht. Hij kan de opdracht ten allen tijde stopzetten en/of de voorwaardelijke gedeelten van de opdracht geheel dan wel gedeeltelijk aan derden gunnen zonder dat hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

De ontwerper behoudt de intellectuele eigendom van alle studies en documenten die hij in het kader van dit contract aan de opdrachtgever aflevert. De opdrachtgever verwerft de materiële eigendom (de vermogensrechten) en de gebruiksrechten ervan. Hij mag deze studies en documenten aanwenden voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. Hij mag ze tentoonstellen (inclusief de maquettes) en er artikelen over publiceren, mits hij de identiteit vermeldt van de auteur. Hij mag de studies laten verwerken door (een) andere ontwerper(s) en hij mag de studies afbeelden via welke drager of op welke wijze dan ook.

Timing

  • Toekenning aan de ontwerpers : eind 2015
  • Oplevering Technisch Financieel Plan : eind 2016

Turnhout OO2901

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en technisch financieel plan en de eventuele gefaseerde supervisie en gefaseerde realisatie van de eenheidscampus op vestigingsplaats Sint-Jozef in Turnhout.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • osararchitects nv
  • AAPROG architecten, awg architecten
  • BEEL ARCHITECTEN, BUUR Bureau voor Urbanisme, EGM architecten bv
  • C.F. Møller, LAVA architecten, SVR-ARCHITECTS, Tractebel Engineering nv
  • VK Engineering, Xaveer De Geyter Architectenbureau BVBA
Locatie bouwplaats

Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout

Bouwheer

AZ Turnhout vzw

Contactpersoon Bouwheer

Jeroen Hendrickx

Contactpersoon TVB

Mario Deputter

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Budget

€150.000.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Masterplan en opmaak TFP: min 1% - max 2% / Supervisie: op afroep tegen uurprijs / Uitvoering: globale ereloonvork : min 6% - max 8%, incl.: architectuur, stabiliteit en technieken en omgevingsaanleg. Allen op basis van geraamde investeringskost.

Vergoeding ontwerpers

€20.000 per kandidaat / 5 kandidaten

Downloads

kandidaten 2901.pdf
2901_Turnhout_Selectieverslag.pdf