OO2810_locatie ©Tim Van de Velde

OO2810_locatie ©Tim Van de Velde

OO2810_locatie ©Tim Van de Velde

OO2810_locatie ©Tim Van de Velde

OO2810_locatie ©Tim Van de Velde

OO2810_locatie ©Tim Van de Velde

OO2810_locatie ©Tim Van de Velde

OO2810_locatie ©Tim Van de Velde

OO2810_locatie ©Tim Van de Velde

OO2810_locatie ©Tim Van de Velde

OO2810_locatie ©Tim Van de Velde

OO2810_locatie ©Tim Van de Velde

OO2810_locatie ©Tim Van de Velde

OO2810_locatie ©Tim Van de Velde

OO2810_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

OO2810_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De  Provincie Limburg en de partners Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Ruimte Vlaanderen, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de UHasselt en de gemeente Diepenbeek hebben de ambitie om een integraal masterplan op te maken voor het gebied van de Universitaire Campus in Diepenbeek. De aanleiding hiertoe zijn drie lopende initiatieven. 

Allereerst is er de vaststelling van het 'Signaalgebied' door de Vlaamse Regering: een gebied waar men actief op zoek gaat naar behoud en zo mogelijk de vergroting van de waterbuffercapaciteit van de Demervallei en zijbeken (o.a Stiemerbeek). 

Ten tweede is er de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Hasselt- Genk. Hierin zijn er grenzen vastgelegd voor de uitbreiding van de Campus en is er een omzetting van het overblijvende deel in parkgebied met natuur-verwevingsfunctie.  De komst van de Spartacuslijn (tramlijn) Hasselt-Maastricht met halte op de Campus is een derde aanleiding voor het herbekijken van de structuur van de Campus.. De Universiteit Hasselt heeft de ambitie om te groeien (verdubbelen) zowel op vlak van onderwijs als op vlak van onderzoek met de verdere ontwikkeling van het wetenschapspark. Voor dit groeiscenario dienen oplossingen gesuggereerd voor inbreiding én vervolgens een stapsgewijze uitbreiding.

Naast het provinciebestuur Limburg, dat via de project- en procesmanager een coördinerende taak opneemt, zijn vijf partners (VLM, VMM, UHasselt, ANB en Ruimte Vlaanderen) bereid gevonden om te investeren in de wedstrijdfase en de bijhorende opmaak van het Masterplan. Alle partners hebben elk hun eigen ambities.  Het provinciebestuur wil o.m. inzetten op een sterkere duurzame, innoverende kennispool in ondersteuning van de Limburgse  en Vlaamse economie. De VLM ambieert een voortzetting van het landinrichtingsproject van de Stiemerbeek. De VMM wil een structuurherstel van Demer en beken. Ruimte Vlaanderen beschouwt het gebied als een strategisch gebied voor het TOP project , het SALK en de ontwikkeling van De Wijers, waarin het concept  'multiproductieve landschappen' moet worden uitgetest.  Het ANB heeft een belangrijke grondpositie in het gebied en streeft (Europese) instandhoudingsdoelstellingen na.  De UHasselt (met gelieerde Hogescholen) wil de unieke kwaliteiten van de campus Diepenbeek uitspelen, complementair met de stadscampus in Hasselt. Dit past in het concept van de 'kennisvallei' als onderdeel van het regionaal stedelijk gebied Hasselt-Genk waarin zowel kennisontwikkeling met spin offs verweven wordt met het landschap in wat ondertussen een ' Eco-campus' is genoemd.  Daarnaast zijn ook de gemeente Diepenbeek, de stad Hasselt, Agentschap Wegen en Verkeer,  De Lijn en Natuurpunt betrokken actoren, naast de bestaande gebruikers en bewoners van het gebied. Het masterplan dient uitgewerkt door een interdisciplinair team van stedenbouwers, architecten landschapsarchitecten, ecologen, verkeerskundigen, waterdeskundigen,... Er zal actief meegewerkt worden door de partners bv. de VMM m.b.t. watermodelering  en de UHasselt die dit project als een interessante case ziet innovatie met betrekking tot duurzaam en overstromingsgevoelig bouwen. Het gebied wordt zo zelf een LABO. 

De opdrachtgever doet beroep op het ontwerpteam voor de verdere kwaliteitsbewaking. Deze prestaties gebeuren tegen een in de offerte op te geven uurloon voor bijkomende prestaties. 

De opdrachtgever kan ook beslissen om eventuele vervolgopdrachten te laten uitvoeren door het ontwerpteam. De vervolgopdrachten worden bepaald binnen de opdracht van het masterplan.

Vervolgopdrachten omgevingsaanleg : 

  • Uitvoeringskost te bepalen volgens in de uitwerking in het masterplan.
  • Ereloonpercentage op te geven in de offerte binnen een ereloonvork van min: 6,5% - max: 7,5% (€ 150.000 als referentiebudget)

Vervolgopdrachten architectuuropdrachten : 

  • Uitvoeringskost te bepalen volgens in de uitwerking in het masterplan
  • ereloonpercentages op te geven in de offerte binnen een ereloonvork van min 8% - max 11%

Diepenbeek OO2810

De volledige studieopdracht voor de opmaak van het ‘Masterplan Signaalgebied en Campus Diepenbeek’, eventuele uitvoeringsopdrachten omgevingsaanleg en architectuur en de kwaliteitsbewaking te Diepenbeek.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Agence TER (FRA)
  • OKRA Landschapsarchitecten bv, Posad, Studio Jan Vermeulen, Sweco Belgium BV, Tom Thys architecten
  • Studio Paola Viganò
  • TAKTYK landscape + urbanism, uapS Anne Mie Depuydt & Erik Van Daele
Locatie bouwplaats

Campuslaan, 3590 Diepenbeek
Universitaire campus en omgeving

Timing project
  • Selectievergadering: 22 jan 2015
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 apr 2015
Bouwheer

Provinciebestuur Limburg

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

nog niet bekend

Budget

Wordt bepaald ifv masterplan

Honorarium

Opmaak masterplan : €130.000 excl. btw., kwaliteitsbewaking : tegen op te gegeven uurprijs 

Vergoeding ontwerpers

€ 10.000 excl. btw per kandidaat - 4 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten OO2810