OO2809_locatie ©Tim Van de Velde

OO2809_locatie ©Tim Van de Velde

OO2809_locatie ©Tim Van de Velde

OO2809_locatie ©Tim Van de Velde

OO2809_locatie ©Tim Van de Velde

OO2809_locatie ©Tim Van de Velde

OO2809_locatie ©Tim Van de Velde

OO2809_locatie ©Tim Van de Velde

OO2809_locatie ©Tim Van de Velde

OO2809_locatie ©Tim Van de Velde

OO2809_locatie ©Tim Van de Velde

OO2809_locatie ©Tim Van de Velde

OO2809_locatie ©Tim Van de Velde

OO2809_locatie ©Tim Van de Velde

OO2809_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

OO2809_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Genk is een atypische Vlaamse stad, waar een heel eigen geschiedenis leidde tot een ongewone ruimtelijke structuur en een sociaal gedifferentieerd weefsel. Een stad die leeft van diversiteit, maar zich daarbij geconfronteerd ziet met de complexiteit van een polycentrische stadsstructuur met zeer heterogene kernen en uiteenlopende vormen van connectiviteit.

De afgelopen jaren heeft Genk ingezet op de ontwikkeling van verschillende strategische stadsprojecten om haar stedelijk weefsel te versterken: het stadscentrum, C-Mine, het THOR-park, Kattevennen,....  Op dit moment heerst in Genk het gevoel dat het stadsweefsel samenhang mist door een gebrekkige relatie tussen excentrische kernen onderling en tussen de kernen en het huidige stadscentrum . 

In de concept- en visienota E.Coppéelaan wenst het stadsbestuur te onderzoeken op welke wijze de sites stadscentrum en C-Mine versterkt kunnen worden tot 2 communicerende sites.  Het stadsbestuur wenst de route tussen beide sites te ontwikkelen tot een vernieuwende stedelijke infrastructuur, de E.Coppéelaan als een 'slow' verbinding waarbij het wenselijk is om de overschaligheid te vertalen in nieuwe belevingskwaliteit met nieuwe vormen van openbaar vervoer en slow verkeer. De verbinding  tussen beide sites is onderdeel van het omvattend stedelijk project 'Genk rasterstad'.  De E.Coppéelaan vraagt om een hedendaagse interpretatie van de boulevards die door de Franse architect Hausmann ontworpen werden,  waarbij het verkeer getemd wordt door de stad. Een stedelijk geïntegreerd infrastructuurproject dat, opgeladen met de geschikte programma's, de branding van de stad mee bepaalt.

Het infastructuurontwerp moet tevens bron zijn van nieuwe opportuniteiten en potentiële ontwikkelingen.  De onbebouwde randen en de overmaatse afmetingen van de infrastructuur bieden de potentie om tot een integraal ontwikkelingsgebied uit te groeien.  

Dit kan door gepaste programma's toe te voegen aan het projectgebied. Deze programma's kunnen passen bij de ontwikkelingslijnen van de stad en de beide sites en kunnen de route een eigen identiteit geven. De schachtbokken van C-mine vormen als industrieel icoon van Genk visueel het eindpunt van deze strip.  

Het ontwerp mag niet vasthouden aan enkel een infrastructuurconcept maar moet een integrerende synthetiserende reflectie zijn op een stad in beweging. De E.Coppéelaan is een testruimte in het kader van de evolutie naar smart city.  De transformatie van maakindustrie naar creatieve technologie, de ontwikkeling van stedelijke energiesystemen, de versterking van de kosmopolitische stad, zijn elementen die meespelen in de benadering van deze studie.  

Het resultaat van de visie- en conceptnota is een geïntegreerd voorstel voor de ontwikkeling van deze belevingsroute.  

Een voorstel waarin :

 • vernieuwende concepten van hedendaagse stadsontwikkeling, 
 • de kosmopolitsche stad en verhoogde sociale interactie in de publieke ruimte
 • nieuwe mobiliteitsconcepten en verkeersveiligheid, 
 • ruimtelijke integratie en aantrekkelijkheid, 
 • toegevoegde beleving en socioeconomische waarde een antwoord vinden. 
 • Het voorstel moet sterke verbeeldingskracht hebben en gefaseerd kunnen worden uitgevoerd door publieke en private partners.

De opdrachtgever kan beslissen om volgende vervolgopdracht te laten uitvoeren door het ontwerpteam:

 • De vertaling van de visie in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Dit RUP wordt opgemaakt op basis van de concept- en visienota. De opmaak van het RUP gebeurt tegen een in de offerte opgegeven uurprijs voor bijkomende werkzaamheden en een raming van het aantal te presteren uren ten bedrage van maximum van € 60.000.

 

Genk OO2809

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een concept- en visienota, de kwaliteitsbewaking van de visie en eventuele vervolgopdrachten zoals verdere verfijning van de visie, de opmaak van een RUP voor de as stadscentrum / C-mine, via de E.Coppéelaan te Genk

Status project
Geselecteerde bureaus
 • GRUE, rraguccia
 • 2001, CENTRAL
 • MAARCH
 • maat-ontwerpers
Locatie bouwplaats

E. Coppéelaan, 3600 Genk

Timing project
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 apr 2015
Bouwheer

Stadsbestuur Genk

Contactpersoon TVB

Anne Malliet

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

nog niet bekend

Budget

€250.000 (incl. btw) (incl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

€ 10.000 excl. btw per kandidaat - 4 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten OO2809