OO2806_locatie ©Tim Van de Velde

OO2806_locatie ©Tim Van de Velde

OO2806_locatie ©Tim Van de Velde

OO2806_locatie ©Tim Van de Velde

OO2806_locatie ©Tim Van de Velde

OO2806_locatie ©Tim Van de Velde

OO2806_locatie ©Tim Van de Velde

OO2806_locatie ©Tim Van de Velde

OO2806_locatie ©Tim Van de Velde

OO2806_locatie ©Tim Van de Velde

OO2806_locatie ©Tim Van de Velde

OO2806_locatie ©Tim Van de Velde

OO2806_locatie ©Tim Van de Velde

OO2806_locatie ©Tim Van de Velde

OO2806_locatie ©Tim Van de Velde

OO2806_locatie ©Tim Van de Velde

OO2806_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

OO2806_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het Dienstverleningscentrum Zevenbergen in Ranst biedt woonondersteuning en begeleiding aan 230 personen met een ernstig tot diepe verstandelijke handicap, vaak gecombineerd met andere handicaps (motorisch, medisch) en/of gedragsproblemen. 

Deze bewoners wonen en leven op een groen domein van 13 hectare. Op het domein bevinden zich faciliteiten voor wonen, dagbesteding, behandeling en recreatie. Bij de bouw in 1975 werd gekozen voor één centraal gebouw, samengesteld uit enerzijds een voorbouw waar zich nu vooral facilitaire diensten, bureaus en vergaderlokalen bevinden, en anderzijds een lange gang met daaraan geschakeld 17 woningen van 8-10 personen. In de loop der jaren werden er, verspreid op het domein, 8 woningen bijgebouwd in aparte units: één cluster van 4 en twee clusters van 2 woningen. 

De woningen in het hoofdgebouw werden in de jaren negentig grondig vernieuwd. Deze woningen zijn vandaag echter niet meer aangepast aan hedendaagse bouwfysische eisen. Daarenboven is dit in oorsprong zeer institutionaliserend woonconcept aan volledige herdenking toe. De opdrachtgever streeft dan ook naar een stapsgewijze volledige vervangingsnieuwbouw voor 162 plaatsen, subsidieerbaar binnen de VIPA-reglementering (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden). 

Deze studieopdracht omvat drie onderdelen. 

Ten eerste dient een ontwerp van een masterplan opgemaakt te worden voor de volledige site. Het eindresultaat is een wervend beeld en een globaal ontwikkelingsperspectief voor het plangebied, inclusief de nodige richtlijnen om de globale visie ruimtelijk te concretiseren. Op deze manier vormt het masterplan een operationeel en toetsingskader voor toekomstige ruimtelijke projecten op vlak van architectuur en inrichting van de open ruimte. 

Ten tweede, betreft het voorwerp van de architectuuropdracht de ontwikkeling van een hedendaags collectief woonconcept voor deze zeer specifieke doelgroep. Het woonconcept herdenkt het inclusieve spanningsveld tussen het domeingebonden woon-en zorgaanbod en de nabije woonomgeving en samenleving. Vanuit het gegeven van kleinschalige collectieve woonvoorzieningen op een uitgestrekt domein is er enerzijds nood aan veiligheid, privacy en rust en anderzijds streven we naar inclusie ten aanzien van de nabije woonomgeving en de samenleving die we naar het domein willen toe halen.

Ten derde dient een studie gemaakt te worden van de inrichting van de open ruimte. Het masterplan bepaalt de algemene uitgangspunten en de nodige richtlijnen voor de inrichting van de open ruimte. Deze studieopdracht betreft de concrete uitwerking ervan. In de opdracht is de inrichting van de open ruimte voorzien die in direct verband staat tot voornoemde architectuuropdracht. 

 

Meer informatie over visie en organisatie van DVC Zevenbergen: www.zevenbergen.be 

 

Ranst OO2806

De volledige studieopdracht voor het opmaken van een masterplan , een vervangingsnieuwbouw voor 162 bewoners en de inrichting van de open ruimte voor het DVC Zevenbergen te Ranst.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Atelier d'Architecture Pierre Hebbelinck
  • 51N4E bvba, Plant en Houtgoed, publieke ruimte
  • laura alvarez architecture, Office Jarrik Ouburg, RAU
  • Teema architecten
Locatie bouwplaats

Boerenkrijglaan 25, 2520 Ranst

Timing project
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 mrt 2015
  • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 jun 2017
  • In gebruikname: 1 dec 2018
Bouwheer

vzw Emmaüs

Contactpersoon TVB

Eva Amelynck

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

nog niet bekend

Budget

€14.379.000 (incl. btw) (incl. ereloon)

Honorarium

Opmaak MP: max. €35.000 excl. btw. Globaal ereloon arch., stab. en techn.: 10%-11% (incl. EPB verslaggeving) op tot. bouwkost gebouw. Los meubilair: 5% op kostprijs los meubilair. Inrichting van open ruimte: 6,16%-8,21% op kostprijs open ruimte

Vergoeding ontwerpers

€ 9.250 excl. btw per kandidaat - 4 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten OO2806