OO2805_locatie ©Tim Van de Velde

OO2805_locatie ©Tim Van de Velde

OO2805_locatie ©Tim Van de Velde

OO2805_locatie ©Tim Van de Velde

OO2805_locatie ©Tim Van de Velde

OO2805_locatie ©Tim Van de Velde

OO2805_locatie ©Tim Van de Velde

OO2805_locatie ©Tim Van de Velde

OO2805_locatie ©Tim Van de Velde

OO2805_locatie ©Tim Van de Velde

OO2805_locatie ©Tim Van de Velde

OO2805_locatie ©Tim Van de Velde

OO2805_locatie ©Tim Van de Velde

OO2805_locatie ©Tim Van de Velde

OO2805_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

OO2805_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

VZW Boterakker realiseert op een terrein van ca 40 ha het project Agropolis Kinrooi. Het gaat concreet om de invulling van een agrarisch bedrijventerrein met bedrijven die vernieuwende initiatieven ontplooien in de land- en tuinbouw. Deze innoverende bedrijvigheid moet een reconversie op gang brengen in de regionale landbouwsector. VZW Boterakker wil kansen bieden aan ondernemers die willen investeren in nieuwe teelten (zowel plantaardig als dierlijk) en daarbij de nieuwste technieken gebruiken, zwaar inzetten op clean-tech, duurzaamheid en precisielandbouw. Ook ondernemers die omschakelen naar aquacultuur of glastuinbouw en daarbij gebruik maken van groene energie krijgen  een plaats op Agropolis.

Aangezien de moderne mens enerzijds als consument steeds meer vervreemdt van de landbouw maar als toerist anderzijds steeds nieuwsgieriger wordt naar hoe alles in zijn werk gaat en waar zijn voedsel eigenlijk vandaan komt, wil de VZW zelf investeren in een agroverzamelgebouw. Dit gebouw bevat een bezoekersonthaal, een incubator- en machineverhuurhal en een aquahal.

Het bezoekersonthaal moet plaats bieden voor de opvang van groepen bezoekers – toeristen, scholen, professionals- die al of niet interactief iets willen bijleren over de activiteiten die op het terrein ontplooid worden. Tevens is er vergader- en tentoonstellingsaccommodatie annex kantoorruimte. Het verzamelgebouw bevat ook een incubatorhal die ruimte voorziet voor productie- en kantoorruimte voor startende bedrijfjes en een ruimte voor bestaande coöperaties uit Kinrooi die landbouwmachines verhuren aan de leden landbouwers. De aquahal tenslotte biedt ruimte voor en is een stimulans voor aquacultuur.

Het verzamelgebouw heeft als doelstelling om de verschillende functies een plaats te geven in sterke relatie met elkaar. Zo is een flexibel gebruik van de ruimtes mogelijk en staan bezoekers met 1 been in de productieruimtes. Op deze manier kan het gebouw ook als uithangbord dienen voor de volledige Agropolis en vertaalt het de ambities van Agropolis in één gebouw. 

Om binnen het hele terrein een zekere samenhang en uitstraling te creëren, wordt op basis van het project van het agroverzamelgebouw een beeldkwaliteitsplan ontwikkeld. De VZW Boterakker wil op termijn zo een identiteit voor Agropolis creëren en realiseren op het terrein. De samenhang en uitstraling van het terrein zelf wordt eveneens gekaderd in de bredere landschappelijke context van het RivierPark Maasvallei. Zodoende kan er inzake uitstraling en beleving synergie worden gegenereerd tussen Agropolis en het RivierPark. Mede op basis van goed afgestemde beeldkwaliteit kan Agropolis als hotspot van innovatieve, toekomstgerichte en duurzame landbouw worden geduid en gepromoot binnen het ruime grensoverschrijdende RivierPark Maasvallei (circa 15000ha). Binnen het beeldkwaliteitsplan moeten unieke (en mogelijk verplichte) richtlijnen voor de bouw van de bedrijven en de aanleg van hun omgeving zorgen voor een samenhang en een waardevol recreatief medegebruik. 

Het ontwerpteam zal als kwaliteitsbewaker ingeschakeld worden om de beeldkwaliteit te waarborgen. Hiervoor zal op regelmatige tijdstippen advies worden verleend door het ontwerpteam aan de opdrachtgever. De kwaliteitsbewaking zal uitgevoerd worden tegen de  uurprijs voor bijkomende prestaties, zoals zal vermeld worden in de offerte.

 

Kinrooi OO2805

Volledige studieopdracht voor het bouwen van een agroverzamelgebouw met bezoekerscentrum, aquahal, incubatiehal en machinehal en de opmaak van een beeldkwaliteitplan inclusief de kwaliteitsbewaking voor de site Agropolis in Kinrooi.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • UR architects
  • Bekkering Adams Architecten bv, Group A
  • Karbon', Rudolph Langner - Station C23
  • RESERVOIR A ARCHITECTES
Locatie bouwplaats

Vilgerteweg, 3640 Kinrooi
Vilgerteweg te Kinrooi, tussen Witbeek en de plas Vissenakker – Boterakker.

Timing project
  • Selectievergadering: 20 nov 2014
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 mei 2015
  • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 dec 2015
  • In gebruikname: 1 dec 2016
Bouwheer

Boterakker vzw

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

nog niet bekend

Budget

bouwbudget : € 1.750.000 - Beeldkwaliteitplan : € 50.000. Kwaliteitsbewaking en omgevingswerken zijn niet inbegrepen in deze opdracht.  (incl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Globaal ereloon min 11,08% - max 14,3%  (inclusief architectuur, stabiliteit, technieken en epb verslaggeving, exclusief veiligheidscoördinatie)

Vergoeding ontwerpers

€ 12.500 (excl. btw) per kandidaat - 4 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten OO2805